Anmäl dig till ett nätverk

Skicka ett e-brev till Eva Silverplats e-post es@biblioteksforeningen.org på Svensk biblioteksförenings kansli och ange dels vilket/vilka nätverk du anmäler dig till, dels dina egna kontaktuppgifter.