Expertnätverk

Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. De kan även ge förslag på konferenser som föreningen bör arrangera.

Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en grundstruktur genom en e-postlista samt stöd till nätverksmöten. Listorna uppdateras vid varje månadsskifte.

OBS! Du måste vara enskild medlem för att vara medlem i nätverken.

För mer information om respektive nätverk Klicka här

Svensk biblioteksförenings expertnätverk

Barn Bibliotek Webb BBW
Kontaktperson Katarina Dorbell
E-postlista: nv_bbw@biblioteksforeningen.org

Barnbibliotek
Kontaktperson Christine Wennerholm
E-postlista: nv_barnbibliotek@biblioteksforeningen.org

Bibliotek och upphovsrätt
Kontaktperson Inga-Lill Nilsson
E-postlista: nv_upphovsratt@biblioteksforeningen.org

Bibliotek som har äppelhyllor
Kontaktperson Anna Fahlbeck
E-postlista: nv_appelhyllor@biblioteksforeningen.org

Bibliotekets roll i mångspråkiga områden
Kontaktperson Alireza Afshari
E-postlista: nv_mangsprak@biblioteksforeningen.org

Digitala bibliotekstjänster
Kontaktpersoner:  Åke Nygren
E-postlista: nv_digitala@biblioteksforeningen.org

E-böcker
Kontaktperson David Jonsson
E-postlista: nv_e-bok@biblioteksforeningen.org

Folkbibliotekschefer
Kontaktpersoner: Anya Feltreuter Johanna Hansson Catharina Isberg
E-postlista: nv_chef@biblioteksforeningen.org

Fängelsebibliotek
Kontaktpersoner Lotta Perkiö Lo Ek  Thomas Öhnell

E-postlista: nv_fangelse@biblioteksforeningen.org

Företagsservice på bibliotek
Kontaktperson Gitt Ossler
E-postlista: nv_foretag@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för IFLA
Kontaktperson Anette Mjöberg
E-postlista: nv_ifla@biblioteksforeningen.org

Hbtq-frågor på bibliotek
Kontaktperson Christer Edeholt
E-postlista: nv_hbtq@biblioteksforeningen.org

Jämställdhet på bibliotek
Kontaktperson Eleonor Pavlov
E-postlista: nv_jamstalldhet@biblioteksforeningen.org

Konst, arkitektur, design och konsthantverk
Kontaktperson: Liselotte Winka
E-postlista: nv_konst@biblioteksforeningen.org

Meröppna bibliotek
Kontaktpersoner: Annelie Krell och Kristina Elding
E-postlista: nv_meroppna@biblioteksforeningen.org

Skolbibliotek
Kontaktperson Lisa Åström
E-postlista: nv_skolbibliotek@biblioteksforeningen.org

Statliga bibliotek
Kontaktperson Pia Bagge
E-postlista: nv_statliga@biblioteksforeningen.org

Tidningar och tidskrifter på folk-och skolbibliotek
Kontaktperson Kristina Andersson
E-postlista: nv_tidskrifter@biblioteksforeningen.org

Ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG
Kontaktperson: Veronica Sarge Cech
E-postlista: nv_sociologi@biblioteksforeningen.org