Arbetsgrupper

Svensk biblioteksförenings arbetsgrupp för riktlinjer för kriminalvårdsbibliotek
De riktlinjer som finns för biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter och häkten är från 2007 och inför ett arbete med att revidera dessa finns nu en arbetsgrupp som bildats ur nätverket för fängelsebibliotek.

Lotta Larsson Perkiö, Kumla

Lena Hagman, Ystad

Lo Ek, Norrköping

Thomas Öhnell, Hall

Svensk biblioteksförenings arbetsgrupp för nominering till ALMA-priset (Astrid Lindgren Memorial Award)
ALMA-priset är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. 2012 nominerades 184 kandidater från 66 länder. Den stora bredden bidrar till att öka kunskapen om barnlitteraturen i världen. För få en världsomspännande överblick bjuder juryn in organisationer med god kunskap om författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande verksamhet från hela världen att nominera kandidater. Svensk biblioteksförening ingår bland dessa och en särskild arbetsgrupp arbetar med nomineringen.

Catrin Eriksson, skolbibliotekschef, Linköping

Ingrid Källström, Stockholm

Daniella Melin, bibliotekarie, Folkbiblioteken i Lund

Emelie Ljungberg, Malmö

Samarbete med Kenyas biblioteksförening
Svensk biblioteksförening har  etablerat kontakt med Kenyas biblioteksförening. En arbetsgrupp har bildats för att i samarbete med Kenyas biblioteksförening genomföra en förstudie kring förutsättningar, form och mål för det långsiktiga samarbetet.

Arbetsgruppen består av:
Christina Tovoté
Leif Mårtensson
Stefan Engström