Lediga tjänster

Svensk biblioteksförening söker:

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSSEKRETERARE
Du vill arbeta för att biblioteken har goda förutsättningar för att ge fri tillgång till information, kunskap och kultur. Du vill bidra till att biblioteken utvecklas utifrån ett reflekterande och kunskapsbaserat arbetssätt. Du är intresserad av bibliotekens samspel med olika politikområden med särskild inriktning mot forskning och högre utbildning.

Dina arbetsuppgifter:
Uppdrag och ansvarsområden för FoU sekreteraren innebär:

-Bevakning av biblioteks- och informationsforskning och övrig forskning.
-Bevakning av forsknings-, och högskolepolitiska frågor.
-Stöd till medlemmarna i att arbeta med kunskapsbaserad utveckling.
-Svara för omvärldsbevakning inom ansvarsområdet.
-Stödja föreningens opinionsbildande arbete.
-Handläggning av föreningens forskningsinitierade stöd.
-Utföra undersökningar, ta fram rapporter och delta i remissarbete
-Delta i genomförandet av föreningens verksamhetsplan.
-Företräda och representera föreningen i olika sammanhang.
-Svara för kontakter med organisationer, myndigheter och medlemmar inom ansvarsområdet.
-Delta i det internationella arbetet.

En viktig uppgift är att vara den drivande kraften i Svensk Biblioteksförenings arbete för att biblioteken ska ha goda förutsättningar att bidra till en effektiv informationsförsörjning och människors informationskompetens. Det betyder att du kommer att delta i nationella diskussioner om bland annat utveckling av bibliotekens tekniska infrastruktur, Open Access och digitalisering.

Vi söker Dig som har:
Relevant akademisk examen och

-Erfarenhet från vetenskaplig informationssökning- och –sammanställning i form av utredning/rapporter antingen från biblioteksvärlden eller från forskning/utveckling
-Erfarenhet från, och förståelse för, forskningens och högskolans logik, processer, och villkor
-Erfarenhet från projektarbete, gärna som projektledare
-Erfarenhet av att bygga och vidmakthålla ett relevant nätverk
-Erfarenhet från, eller kunskap om, arbete med policyfrågor
-God verbal och stilistisk förmåga på svenska och engelska

Vi tror att Du är kommunikativ, utåtriktad och omvärldsorienterad, gillar att företräda dina frågor och kan presentera dina slutsatser på ett pedagogiskt sätt.

Stora krav ställs på din flexibilitet, samarbetsförmåga och vilja att bidra till helheten.

 Det är ett plus om Du
-Har förståelse för politikens roll och påverkan på FoU
-Är disputerad
-Har egen relevant bakgrund inom bibliotekssektorn

Du kommer att arbeta i en liten organisation med hög laganda, öppenhet och effektivitet. Kansliet är beläget centralt i Stockholm i World Trade Center.

Information och ansökan
För mer information om tjänsten kan du kontakta nuvarande befattningsinnehavare Jakob Kihlberg på telefon 076-526 12 36.

Facklig företrädare: Martin Engman, telefon 072-250 06 15.

Vi vill ha din ansökan med CV senast den 26 maj på info@biblioteksforeningen.org.