Expertnätverk

Inom Svensk biblioteksförening samlas bibliotekskompetens i expertnätverk. Nätverken är en resurs och kunskapsbank såväl internt som när föreningen kontaktas utifrån och då expertkunskaper behövs i frågor som rör speciella områden och ämnen inom biblioteksverksamhet. De erbjuder också uppdaterad och relevant information om olika typer av bibliotek. Medlemmarna, ofta verksamma i praktiskt arbete, i respektive nätverk har kunskap inom specifika områden och utbyter idéer och kompetens. Därmed hålls kunskapen levande och aktuell inom en rad olika biblioteksområden. Expertnätverken är också en möjlighet för de som arbetar på bibliotek att utvecklas och utbyta kunskaper. Nätverken är öppna för alla som är medlemmar i Svensk biblioteksförening. Ett medlemskap är en klok och framåtsyftande investering för anställda inom alla typer av bibliotek. Att avsätta tid för arbete inom någon av föreningens många olika grupper och nätverk, ta del av kurser och konferenser, är en kvalitetssäkrad kompetensutveckling som bygger på kunskap, erfarenhet och engagemang. Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. De kan även ge förslag på konferenser som föreningen bör arrangera.

Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en grundstruktur genom en e-postlista samt stöd till nätverksmöten. Listorna uppdateras vid varje månadsskifte.

OBS! Du måste vara enskild medlem i föreningen för att vara medlem i nätverken.

För mer information om respektive nätverk Klicka här

Svensk biblioteksförenings expertnätverk

Barn Bibliotek Webb BBW
Kontaktperson Katarina Dorbell
E-postlista: nv_bbw@biblioteksforeningen.org

Barnbibliotek
Kontaktperson Christine Wennerholm
E-postlista: nv_barnbibliotek@biblioteksforeningen.org

Bibliotekens lärandemiljöer
Kontaktperson Ann Dyrman
E-postlista: nv_larandemiljoer@biblioteksforeningen.org

Bibliotek och upphovsrätt
Kontaktperson Inga-Lill Nilsson
E-postlista: nv_upphovsratt@biblioteksforeningen.org

Bibliotek som har äppelhyllor
Kontaktperson Anna Fahlbeck
E-postlista: nv_appelhyllor@biblioteksforeningen.org

Bibliotekets roll i mångspråkiga områden
Kontaktperson Alireza Afshari
E-postlista: nv_mangsprak@biblioteksforeningen.org

Digitala bibliotekstjänster
Kontaktpersoner:  Åke Nygren David Jonsson
E-postlista: nv_digitala@biblioteksforeningen.org

Folkbibliotekschefer
Kontaktpersoner: Anya Feltreuter Johanna Hansson Catharina Isberg
E-postlista: nv_chef@biblioteksforeningen.org

Fängelsebibliotek
Kontaktpersoner  Lo Ek  Thomas Öhnell
E-postlista: nv_fangelse@biblioteksforeningen.org

Företagsservice på bibliotek
Kontaktpersoner Sofia Murray
E-postlista: nv_foretag@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för IFLA
Kontaktperson Anette Mjöberg
E-postlista: nv_ifla@biblioteksforeningen.org

Hbtq-frågor på bibliotek
Kontaktperson Christer Edeholt
E-postlista: nv_hbtq@biblioteksforeningen.org

Jämställdhet på bibliotek
Kontaktperson Eleonor Pavlov
E-postlista: nv_jamstalldhet@biblioteksforeningen.org

Meröppna bibliotek
Kontaktpersoner: Annelie Krell och Kristina Elding
E-postlista: nv_meroppna@biblioteksforeningen.org

Bibliotekens arbete med nyanlända
Kontaktperson: Cecilia Herdenstam
E-postlista: nv_nyanlanda@biblioteksforeningen.org

Skolbibliotek
Kontaktperson Eva Hildeman
E-postlista: nv_skolbibliotek@biblioteksforeningen.org

Statliga bibliotek
Kontaktperson Claes Eriksson
E-postlista: nv_statliga@biblioteksforeningen.org

Tidningar och tidskrifter på folkbibliotek
Kontaktperson Pascale Ruault-Kaddani
E-postlista: nv_tidskrifter@biblioteksforeningen.org

Ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG
Kontaktperson: Anna Pettersson
E-postlista: nv_sociologi@biblioteksforeningen.org

Tecknade serier på biblioteket
Kontaktperson: 
Tommy Bildström
E-postlista: nv_serier@biblioteksforeningen.org