Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Svensk biblioteksförening!  Läs gärna mer om medlemskapet i vårt faktablad om medlemskap . Ansökan finns längst ned på denna sida. 

Som enskild medlem får du:

– föreningens tidning Biblioteksbladet åtta gånger per år

– medlemspris vid föreningens kurser och konferenser

– specialpris på helkort till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

– möjlighet att delta i föreningens olika expertnätverk

– möjlighet att delta i Regionföreningens arrangemang

– möjlighet att söka resestipendier mm

och naturligtvis en rad nya kontakter med biblioteksanställda!

Som institutionell medlem får man:

– föreningens tidning Biblioteksbladet åtta gånger per år

– specialinformation om aktuella bibliotekspolitiska frågor o dyl

– specialpris på helkort till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

– ett exemplar av de skrifter föreningen ger ut

– möjlighet att fritt beställa föreningens kampanjmaterial i upplaga

– möjlighet att söka resebidrag, utvecklingsstöd mm

– rabatterade platser till Biblioteksdagarna

och naturligtvis en rad nya kontakter med andra bibliotek!

 

Medlemskapsåret sträcker sig från den 1 januari-31 december. Om du anmäler dig efter den 15 nov får du november och december innevarande år på köpet!

Enskilda medlemmar/vänföreningar 350 kr
Enskilda, studerande/pensionärer 175 kr
Institutionella medlemmar
Avgiften baserad på antalet anställda vid biblioteket.
Grupp 1   1-10,0
Grupp 2   10,01-20,00
Grupp 3   20,01-30,00
Grupp 4   30,01-40,00
Grupp 5   40,01-80,00
Grupp 6   80,01-
1 000 kr
3 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
30 000 kr
Organisationer 700 kr
Prenumeration på BBL inom Sverige (icke medlemmar) 550 kr
Prenumeration på BBL utom Sverige (icke medlemmar) 700 kr

 

 

 


Välkommen som medlem – fyll i din medlemsansökan här nedan!

För upplysningar, kontakta kansliet tel 08-545 132 30 eller per mail

Ditt namn (obligatoriskt)

Typ av medlemskap (obligatoriskt)

Välj önskad regionförening (endast för enskilda medlemmar)

Arbetsplats

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mobiltelefon

Din e-post (obligatoriskt)

Bostadsadress

Postnummer och ort

Telefon

E-post privat

Jag vill få föreningens post till

Jag vill få fakturan sänd till

Här anger du om du vill ingå i något av föreningens nätverk. (Eller så anger du det senare via länken nedan.)

Övrig info till föreningen, t ex fakturaadress inkl ev ref.nr

Antal anställda vid biblioteket - Obligatoriskt för institutionella medlemmar

Nätverk
Vill du i efterhand anmäla dig till något eller några av föreningens nätverk – klicka här.

Personuppgiftslagen
I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information:
Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för föreningens verksamhet (17 § PuL).