Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Svensk Biblioteksförening! Fyll i ansökan längst ned på denna sida.

Som enskild medlem får du:

- föreningens tidning Biblioteksbladet tio gånger per år

- medlemspris vid föreningens kurser och konferenser

- specialpris på helkort till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

- möjlighet att delta i föreningens olika nätverk

- möjlighet att delta i Regionföreningens arrangemang

- möjlighet att söka resestipendier mm

och naturligtvis en rad nya kontakter med biblioteksanställda!

Som institutionell medlem får man:

- föreningens tidning Biblioteksbladet tio gånger per år

- specialinformation om aktuella bibliotekspolitiska frågor o dyl

- specialpris på helkort till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

- ett exemplar av de skrifter föreningen ger ut

- möjlighet att fritt beställa föreningens kampanjmaterial i upplaga

- möjlighet att söka resebidrag, utvecklingsstöd mm

och naturligtvis en rad nya kontakter med andra bibliotek!

 

Medlemskapsåret sträcker sig från den 1 januari-31 december. Om du anmäler dig efter den 15 nov får du november och december innevarande år på köpet!

Enskilda medlemmar/vänföreningar 350 kr
Enskilda, studerande/pensionärer 175 kr
Institutionella medlemmar
Avgiften baserad på antalet anställda vid biblioteket.
 

Gr 1 1-5,0

Gr 2 5,01-30,00

Gr 3 30,01-

700 kr

2500 kr

5000 kr

Organisationer 700 kr
Prenumeration på BBL inom Sverige (icke medlemmar) 550 kr

Prenumeration på BBL utom Sverige (icke medlemmar)

700 kr

 

 

 


Välkommen som medlem – fyll i din medlemsansökan här nedan!

För upplysningar, kontakta kansliet tel 08-545 132 30 eller per mail

Ditt namn (obligatoriskt)

Typ av medlemskap (obligatoriskt)

Välj önskad regionförening (endast för enskilda medlemmar)

Arbetsplats

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mobiltelefon

Din e-post (obligatoriskt)

Bostadsadress

Postnummer och ort

Telefon

E-post privat

Jag vill få föreningens post till

Jag vill få fakturan sänd till

Här anger du om du vill ingå i något av föreningens nätverk. (Eller så anger du det senare via länken nedan.)

Övrig info till föreningen, t ex fakturaadress inkl ev ref.nr

Antal anställda vid biblioteket - Obligatoriskt för institutionella medlemmar

 

Nätverk
Vill du i efterhand anmäla dig till något eller några av föreningens nätverk – klicka här.

 

Personuppgiftslagen
I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information:
Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för föreningens verksamhet (17 § PuL).