Årsmöte

Svensk biblioteksförenings högsta beslutande organ är årsmötet.

 

 

Här hittar du föreningens stadgar