Svensk biblioteksförening > Allmänt > Konferens om infrastruktur för forskningsinformationSkriv ut

Konferens om infrastruktur för forskningsinformation

BiblioteksfšreningenKungliga biblioteket och Vetenskapsrådet bjuder den 21 oktober in till en konferens i Stockholm för att fördjupa dialogen och kunskapsutvecklingen kring infrastruktur för forskningsinformation.

Det svenska forskningslandskapet och med det ekosystemet för forskningsinformation förändras ständigt. Utvecklingen påverkar kommunikationen kring forskningen och spridningen av forskningsbaserad kunskap för forskare, finansiärer, bibliotek och forskningsinstitutioner. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att ge stöd åt någon del av forskningsprocessen – från finansiering, administration och spridning till uppföljning av forskningsresultat.

Läs mer om programmet för konferensen här.