Svensk biblioteksförening medverkar i Framtidens lärande

Svensk biblioteksförening lyfter medie- och informationskunnighet (MIK) tillsammans med Statens medieråd och Utbildningsradion (UR) på konferensen Framtidens lärande den 10-11 april. Konferensen genomförs i Stockholm och vänder sig till skolledare och skolutvecklare från hela landet. Svensk biblioteksförening och de två samarbetsparterna samarrangerar en monter, två seminarier och två inspirationsföreläsningar.
Läs vidare

Kriminalvårdens GD talar om bibliotekens betydelse

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för alla som arbetar på häktes- och anstaltsbibliotek ordnar två dagar för diskussion och erfarenhetsutbyte 3-4 april i Stockholm. Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg föreläser, Malin Elgborn berättar om projektet Krimläst och Lennart Roos
Läs vidare

Internationella barnboksdagen

Idag firas den Internationella barnboksdagen världen över till minne av HC Andersens födelsedag och för att uppmärksamma barn- och ungdomslitteratur och inspirera till läsning.  Barn och vuxna samlas på skolor och bibliotek landet runt för att mötas kring sagostunder, bokbord och andra aktiviteter.Det var IBBY, the International Board on Books for Young People, som 1967 kom med idén om att hylla barn- och ungdomsböcker med en särskild dag på året. 

Välkommen till årsmötet i Umeå!

Onsdag 7 maj klockan 15.00 hälsas alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte i Europas kulturhuvudstad Umeå. 

Läs mer:
Årsmöteshandlingar 2014
Årsredovisning 2013 

Ny samhälls- och utvecklingssekreterare

Jenny Nilsson har anställts som samhälls- och utvecklingssekreterare hos Svensk biblioteksförening. Jenny Nilsson har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och har studerat litteraturvetenskap vid Stockholms universitet

Sedan 2001 har hon varit verksam vid Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).  Jenny Nilsson har också arbetat vid Botkyrka bibliotek, som sjukhusbibliotekarie i Stockholm, skolbibliotekarie i Enköping och som bibliotekarie vid Svenska barnboksinstitutet.

Utöver sina arbeten har Jenny bidragit till en rad böcker om läsning och biblioteksverksamhet. Hon har varit redaktör för boken ”Olika sätt att läsa”. Hon har också medverkat i ”Pärlor på svenska”, ”Barnspåret – idébok för bibliotek” samt ”Jag trodde inte att jag kunde – om skrivarverksamhet med barn och ungdomar”.

Jenny Nilsson är 52 år och är bosatt i Stockholm. Jenny börjar hos Svensk biblioteksförening den 6 maj.


Läs vidare

Tvåspråkig bokmässa startar idag

Kulturhuvudstaden Umeå har nyligen avslutat sin framgångsrika Littfest. Nu är det Örebro som tar över och är under två dagar Sveriges centrum för läsning och litteratur. Bokmässan i Örebro kallar sig också ett av Europas största tvåspråkiga kulturarrangemang och vill göra svenskt teckenspråk till mässans
Läs vidare

Grattis Årets arbetsplatsbibliotek!

Biblioteken på företaget Sandvik har utsetts till årets arbetsplatsbibliotek av ABF. Prisceremonin hölls på Bokmässan i Örebro och tilldelas verkstadsföretaget för deras breda och aktiva verksamhet för att öka
Läs vidare