Almanackan

7 Maj, 2014 till 8 Maj, 2014 Folkets hus

Biblioteksdagarna 2014

Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar i Europas kulturhuvudstad 2014. Följ oss på vår sida Biblioteksdagarna på Facebook.

Mer information

8 Maj, 2014 Stadsbiblioteket, Göteborg

Nätverksträff företagsservice på bibliotek

Den 8 maj ordnar Svensk biblioteksförenings nätverk för företagsservice på bibliotek en träff på nya Stadsbiblioteket i Göteborg. I programmet ingår bl a visning av nya biblioteket och studiebesök på BRG Förstudie Entreprenörskvarter.

Program 20140508

Anmälan till Annika Stigland, Göteborg

16 Maj, 2014 Kvinnsam, Göteborgs universitet

Nätverksträff Jämställdhet

Nätverket för jämställdhet på bibliotek bjuder in till träff 16 maj på KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.
Ur programmet: Kristin Johannesson, doktorand, ABM- institutionen, Uppsala universitet talar om kunskapsorganisation och social taggning ur ett intersektionellt perspektiv och KvinnSams bibliotek och verksamhet presenteras.

Program

Anna Sjödahl Hayman är kontaktperson och tar emot anmälningar, senast den 12 maj.

16 Maj, 2014 Kungliga biblioteket

Träff för IFLA-nätverket

Expertnätverket för IFLA träffas på Kungliga biblioteket i Stockholm den 16 maj. Under dagen kommer representanter för olika sektioner inom IFLA att rapportera och det blir diskussioner inför IFLA World Library and Information Congress i Lyon i augusti.

Anmälan till info@biblioteksforeningen.org
Program

Kontakt: Anette Mjöberg

22 Maj, 2014 till 23 Maj, 2014 Borås

Nätverksträff Tidskrifter

Svensk biblioteksförenings nätverk för tidningar och tidskrifter på folk- och skolbibliotek bjuder in till träff 22 – 23 maj i Borås. Ur programmet: KB slutar mikrofilma dagstidningar, Thomas Johansson, Kungliga biblioteket, Visning av Borås stadsbibliotek och Nätverksdiskussioner. Anmälan till Kristina Andersson.
Program

26 Maj, 2014 till 27 Maj, 2014 Vimmerby

”Klassiker – gamla böcker för unga läsare?!” Astrid Lindgren-konferensen

Klassiker.
En röst som talar till oss från en annan tid. Levande, påträngande, insisterande… eller viskande, knappt hörbar i bruset.
Vill vi fortfarande lyssna? Är de litterära klassikerna fortfarande viktiga? Och hur ska vi i så fall förmedla dem till ungdomar? Det är frågor som ställs – och förhoppningsvis besvaras – under den trettonde Astrid Lindgren-konferensen i Vimmerby 26-27 maj 2014.
Medverkar gör författaren Göran Hägg, danske kritikern och biografiförfattaren Jens Andersen, bokförläggarna Eva Bonnier och Mona Henning, litteraturpedagogerna Lena Kjersén-Edman och Karna Nyström m fl.
Välkomna!
Läs mer på www.vimmerby.se/alkonferensen

 

28 Maj, 2014 World Trade Center, Stockholm Lokal: Sydney

Nätverksträff Digibib

Nätverket för digitala bibliotekstjänster, Digibib, ordnar träff på World Trade Center i Stockholm den 28 maj. Program kommer inom kort att läggas ut på digibibbloggen. Anmäl till info@bibliotekforeningen.org senast 20 maj. Ange om du har önskemål om särskild kost.

 

 


15 Augusti, 2014 till 16 Augusti, 2014 Falkenberg

Mobila möten

Välkommen till årets bästa konferens för alla oss som arbetar med mobil biblioteksverksamhet.

Vi tittar närmre på förändringar i omvärlden, upphandlingsprocessen, nya lagar och regler som påverkar oss på vägarna, den nya bibliotekslagen och nya tekniska lösningar.
Men framför allt kommer vi att titta närmre på tre av våra viktigaste mötesplatser och den service vi ger och skulle kunna ge. Få inspiration till att utveckla verksamheten mot skolor, förskolor och äldre.

Medverkar gör bl.a. Ian Stringer som arbetat med mobila bibliotek på IFLA, Maria Ehrenberg regionbibliotekarie, Kjell Ahlgren Skolinspektionen, Susanna Ekström förskollärare och litteraturpedagog, Mobilis-gruppen inom Norsk Biblioteksforening.

Arrangerar gör Mobila biblioteken, Falkenberg i samarbete med Svensk biblioteksförening

Om konferensen, program och förslag på boende
Program som pdf

Inbjudan

Anmälan kommer inom kort.

 


20 Oktober, 2014 Rotundan, Stockholms stadsbibliotek

Prisceremoni för Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk Biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Läs mer: www.biblioteksforeningen.org

23 Oktober, 2014 till 24 Oktober, 2014

Mötesplats Borås

Mötesplatskonferens i Borås 2014 har tema Forskande praktiker och forskare i praktiken.

Läs mer: www.hb.se/hbs

 

13 November, 2014 till 14 November, 2014 Finlandshuset

Svenska Daisykonsortiets konferens

2014 års upplaga av Svenska Daisykonsortiets konferens om tillgänglighet, anpassade medier och inkluderande publicering. Konferensen avslutas med konsortiets årsmöte.

Mer information kommer på www.daisy.mtm.se 

28 November, 2014

Allas gymnasiebibliotek? Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier

Hur gör vi våra gymnasiebibliotek tillgängliga och viktiga för alla elever? Välkommen till en informationsdag för personal på Sveriges gymnasiebibliotek. Dagen arrangeras av Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och äger rum i centrala Stockholm. Informationsdagen är avgiftsfri. Boka datumet! Mer information och program kommer i början av september.