Allmänt

Bokfestival i Lund

I år bjuder bokfestivalen LitteraLund på författarmöten, workshops, tecknade serier, sång, musik, teater och ett eget boktåg.  23-25 april bjuds på ett fullmatat program med över 100 programpunkter. Årets tema för ungdomsprogrammet är Humor, häxor, hjältar och hjärtan. Festivalen består även av ett skolprogram som vänder sig till alla grundskolor i Lund samt en seminariedag om barn och ungas läsning och tecknade serier i litteraturen. Läsambassadör Johanna Lindbäck finns på plats samt Jenny, Jägerfeld, Sara Bergmark Elfgren, Fredrik Strömberg och Thomas Halling mfl.  

Lunds kommun arrangerar för nionde året i rad.

 

Unesco och Svensk biblioteksförening uppmärksammar yttrandefriheten på Världsbokdagen 23 april

Snart är det den 23 april och alltså dags att fira den Unescodag som särskilt talar till biblioteksvärlden: Världsbok- och upphovsrättsdagen (The World Book and Copyright Day) som antogs av Unesco år 1999.

Den 23 april är minnesdag för många namnkunniga: Cervantes, Laxness, Läs vidare

Europas bibliotek kampanjar för e-böcker på Världsbokdagen

De europeiska biblioteksorganisationen EBLIDA sätter e-böckerna i fokus på Världsbokdagen 23 april. EBLIDA har under lång tid uppmärksammat de många olika hinder som finns för att låna ut e-böcker på Europas bibliotek. Nu kraftsamlar de till en europeisk kampanj under namnet ”The right to e-read”. EBLIDA motsätter sig karenser, vill ha rimlig prissättning och rimliga villkor, en upphovsrätt som möjliggör bibliotekens Läs vidare

MIK på Framtidens lärande

Under två dagar, den 10-11 april, medverkade Svensk biblioteksförening på konferensen Framtidens lärande. Målgrupp för arrangemanget var i första hand skolledare och skolutvecklare från hela landet. Svensk biblioteksförening lyfte medie- och informationskunnighet (MIK) tillsammans med Statens medieråd och Utbildningsradion (UR). Detta skedde bland annat genom att samarrangera en monter, två seminarier och två Läs vidare

Valtemperaturen höjdes under Halmstadskonferensen

Svenska Dagbladets kulturchef Daniel Sandström inledde årets Halmstadskonferens med ett anförande om läsandets magi, Emma Bovary, digitaliseringens möjligheter och frånvaron av förväntningar på att dagens politiker ska läsa. Den andra konferensdagen fick riksdagspolitiker från (S), (MP), (FP) och (M) chansen att svara. Det blev snabbt positioneringar om både skolbibliotek och nationell strategi. Tina Ehn (MP) vill Läs vidare

Ny rapport om bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet

I dag publicerar Svensk biblioteksförening en ny rapport: Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi. Nio forskare från tre lärosäten ger perspektiv på medie- och informationskunnighet (MIK). Redaktörer är Olof Sundin och Johanna Rivano Eckerdal. 

Forskarna ser på MIK-begreppet i biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning, och understryker att lärare och bibliotekarier sedan länge arbetat med MIK.

Rapporten pekar på vår tids ökade Läs vidare

Niclas Lindberg grillar kulturutskottet i Riksdagsbiblioteket

Den politiska valdebatten om bibliotek drar igång under Kulturnatt Stockholm 26 april. Då leder Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg utfrågningen av riksdagens kulturutskott om bibliotek och läsande. Representanter från samtliga riksdagspartier deltar: Gunilla Carlsson (S), ordförande, Ulf Nilsson (FP), vice ordförande, Amir Adan (M), Läs vidare