Vanliga frågor

Här hittar du några av de vanligaste frågorna som vi får:

Vilka böcker lånas mest?

Sveriges Författarfond publicerar varje år en lista över de mest utlånade författarna på folkbiblioteken. Undersökningen ligger sedan till grund för biblioteksersättningen.
Sveriges Författarfond http://www.svff.se/

Kan ni hjälpa mig med ett utskick till alla bibliotek?

Tyvärr, vi säljer inga adresser och medlemsregistret används enbart för föreningsändamål. Däremot går det bra att annonsera i Biblioteksbladet.