Uppsatser om bibliotek

I vår uppsatsdatabas kan du söka bland alla magister- och masteruppsatser om bibliotek skrivna vid de biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionerna från 2008 och framåt.

Klicka här för att komma till databasen.