Studiepaket

Svensk biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling och som ett nytt led i utvecklingsarbetet publicerar föreningen studiepaket till vissa av våra rapporter. Till studiepaketen hör en rapport, en studiehandledning med diskussionsfrågor och en Power Point-presentation.

Tanken med studiepaketen är att de ska underlätta för den som vill diskutera och fördjupa sig i rapporternas frågor och resultat. Avsikten är att man ska kunna presentera en rapport för kollegorna på den egna arbetsplatsen eller använda materialet för en gruppdiskussion och därmed komma vidare i det lokala utvecklingsarbetet.

Först ut är Barn berättar – en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (2011) och Olika syn på saken – folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011).