2010 års siffror

Lokala och regionala förutsättningar för kunskapssamhället – nu med 2010 års siffror

Kungliga biblioteket presenterar varje år statistik över folkbiblioteken i landet. Svensk biblioteksförening har för femte året i rad bearbetat den rapporten på kommun- och länsnivå.

Svensk biblioteksförening vill att dessa rapporter ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens betydelse för kunskap och utveckling på lokal nivå.

Rapporter kommun för kommun
För kommunvisa rapporter – klicka här!

Rapporter län för län
Länsvisa rapporter i PDF-format nedan

Folkbiblioteken i Blekinge län

Folkbiblioteken i Dalarnas län

Folkbiblioteken i Gävleborgs län

Folkbiblioteken i Hallands län

Folkbiblioteken i Jämtlands län

Folkbiblioteken i Jönköpings län

Folkbiblioteken i Kalmar län

Folkbiblioteken i Kronobergs län

Folkbiblioteken i Norrbottens län

Folkbiblioteken i Skåne län

Folkbiblioteken i Stockholms län

Folkbiblioteken i Södermanlands län

Folkbiblioteken i Uppsala län

Folkbiblioteken i Värmlands län

Folkbiblioteken i Västerbottens län

Folkbiblioteken i Västernorrlands län

Folkbiblioteken i Västmanlands län

Folkbiblioteken i Västra Gotalands län

Folkbiblioteken i Örebro län

Folkbiblioteken i Östergotlands län