2013 års siffror

Lokala och regionala förutsättningar för kunskapssamhället 
Kungliga biblioteket presenterar varje år statistik över folkbiblioteken i landet. Svensk biblioteksförening bearbetar för åttonde året i rad den statistiken på kommun- och länsnivå. Svensk biblioteksförening vill att dessa rapporter ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens betydelse för kunskap och utveckling lokalt.

Rapporter kommun för kommun
För kommunvisa rapporter – klicka här!

Rapporter län för län
Länsvisa rapporter i PDF-format nedan

Folkbiblioteken i Blekinge län

Folkbiblioteken i Dalarnas län

Folkbiblioteken i Gävleborgs län

Folkbiblioteken i Region Halland

Folkbiblioteken i Jämtlands län

Folkbiblioteken i Jönköpings län

Folkbiblioteken i Kalmar län

Folkbiblioteken i Kronobergs län

Folkbiblioteken i Norrbottens län

Folkbiblioteken i Region Skåne

Folkbiblioteken i Stockholms län

Folkbiblioteken i Södermanlands län

Folkbiblioteken i Uppsala län

Folkbiblioteken i Värmlands län

Folkbiblioteken i Västerbottens län

Folkbiblioteken i Västernorrlands län

Folkbiblioteken i Västmanlands län

Folkbiblioteken i Region Västra Götaland

Folkbiblioteken i Örebro län

Folkbiblioteken i Östergötlands län