Statistik

Kungliga biblioteket presenterar varje år statistik över folkbiblioteken i landet. Svensk biblioteksförening har bearbetat den statistiken på kommun- och länsnivå. Svensk biblioteksförening vill att dessa rapporter ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens betydelse för kunskap och utveckling lokalt.