Statistik

Ett urval ur Fakta om bibliotek 2012:


Biblioteken är den samhällsinstitution som flest svenskar har förtroende för. 70 procent har mycket eller ganska stort förtroende för biblioteken och endast fyra procent ganska eller mycket litet förtroende.
*Förtroendebalans är ett mått där andelen med ganska eller mycket litet förtroende dras från andelen med ganska eller mycket stort förtroende.
Sören Holmberg & Lennart Weibull: ”Höstligt institutionsförtroende”, i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red.): Svensk höst. SOM-undersökningen 2008, SOM-institutet 2009, s 135f. Tabellen innehåller ett urval institutioner.


85 procent av svenskarna anser att bibliotek är viktiga för att samhället ska fungera.
Lars Höglund & Eva Wahlström: ”Biblioteken – kontinuitet eller nya trender?” i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red.): Skilda världar. SOM-undersökningen 2007, SOM-institutet 2008, s 277.


93 procent av svenskarna tycker att bibliotek är viktigt för barns läsutveckling och 76 procent tycker att biblioteken är i takt med den moderna människans behov.
SKOP juli 2010.


44 procent av svenskarna har besökt ett bibliotek det senaste året. Det är en siffra som sjunkit i takt med det minskade antalet folkbiblioteksfilialer.
Lars Höglund: ”Bibliotek, sociala medier och digital delaktighet” i Weibull, Oscarsson & Bergström: I framtidens skugga, SOM-institutet 2012, s 322. Bibliotek 2011, Kungliga biblioteket 2012, s 11.


83 procent av svenskarna tycker att kommunerna bör satsa mer resurser på att göra bibliotekens tjänster tillgängliga på Internet. 67 procent tycker att det bör satsas mer på ökade öppettider och 62 procent på fler bokbussar.
SKOP juli 2010.


Det finns ett samband mellan avståndet till biblioteket och hur ofta man använder det.
Lars Höglund: ”Bibliotek, sociala medier och digital delaktighet” i Weibull, Oscarsson & Bergström: I framtidens skugga, SOM-institutet 2012, s 328.


I takt med att andelen svenskar som besöker bibliotek krymper, minskar andelen som säger sig vara nöjda med bibliotekens service. Men missnöjet ökar inte. I stället är det andelen som inte har någon uppfattning om bibliotekens service som blir större.
Lars Höglund: ”Bibliotek, sociala medier och digital delaktighet” i Weibull, Oscarsson & Bergström: I framtidens skugga, SOM-institutet 2012, s 329.