Statistikkällor


Officiell statistik

Kungliga bibliotekets folkbiblioteksstatistik 2011

Kungliga bibliotekets forskningsbiblioteksstatistik 2011

Kungliga bibliotekets sjukhusbiblioteksstatistik 2011

Kungliga bibliotekets skolbiblioteksstatistik 2011

SCB statistikdatabas om folkbiblioteken

Högskoleverkets årsrapport 2012

Myndigheten för kulturanalys: Samhällets utgifter för kultur 2010–2011

 

Biblioteksanvändning

SOM-institutet: Kulturvanor och livsstil i Sverige 1987–2011

Sveriges Författarfonds statistik över mest utlånade böcker vid biblioteken 2011

Lars Höglund: ”Bibliotek, sociala medier och digital delaktighet”, i I framtidens skugga, SOM-undersökningen, SOM-institutet 2012

Statens kulturråd: Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek, 2010

SKL: Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider: en enkätstudie om budgeten 2010 för kommuner och landsting

 

Barn och unga

Svenska Barnboksinstitutets statistik 2011

Statens kulturråd: Barns och ungas kultur, 2010

Bokjuryn 2011

SCB: Barns fritid 2009

Ungdomsstyrelsen: NÄR VAR HUR Om ungas kultur,
2011

Statens medieråd: Ungar och medier, 2010

 

Läsning och mediekonsumtion

Stiftelsen för internetinfrastruktur: Svenskarna och internet, 2012

SCB:s statistikdatabas om kulturvanor (bland annat läsning) och internetanvändning, 2011

Nordicom om medieanvändning, bokläsning mm

SOM-institutet: Kulturvanor och livsstil i Sverige 1987–2011

Statens medieråd: Ungar och medier, 2010


Nordisk statistik

Norsk biblioteksstatistik

Dansk biblioteksstatistik

Finsk folkbiblioteksstatistik (på svenska)