Uppsatser om biblioteket

För Svensk biblioteksförening är det viktigt att uppmärksamma den kunskap som produceras inom ramen för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I). I Biblioteksbladet har magister- och masteruppsatser som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med nya kunskaper uppmärksammats under rubriken månadens uppsats. Vissa av dessa artiklar återges här – se respektive rubrik i vänsterspalten.

Studenternas ämnesval för sina uppsatser har ofta en tydlig koppling till professionen, till bibliotekarieyrket och till biblioteken. Det framgår av Mats Blombergs metavetenskapliga uppsats med den fyndiga titeln ”Studenters brist på disciplin?” där han gått igenom examensarbeten i biblioteks- och informationsvetenskap.

Att söka uppsatser

Vill du söka bland alla uppsatser som lagts fram vid B&I-institutionerna kan du enkelt göra det i söktjänsten Uppsök inom ramen för Libris. Välj i rullisten vilken B&I-institution du vill se uppsatser från och avgränsa eventuellt sökningen utifrån år, uppsatstyp eller nyckelord.

Uppsatser inom B&I finns i Uppsök registrerade under följande organisationsbeteckningar:

– Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap

– Uppsala universitet/Institutionen för ABM

– Lunds universitet/Avdelningen för ABM och bokhistoria

– Umeå universitet/Sociologiska institutionen

– Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper