Månadens uppsats

Månadens uppsats är ett initiativ för att uppmärksamma den kunskap som produceras inom ramen för B&I-utbildningarna. Varje månad uppmärksammas här på hemsidan och i Biblioteksbladet en magister- eller masteruppsats som bidrar med nya kunskaper på ett förtjänstfullt sätt.

Månadens uppsats – om biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser
Studenters forskning har en tydlig koppling till professionen, till bibliotekarieyrket och biblioteken. Det kan man se i de examensarbeten i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) som Mats Blomberg har undersökt i sin metavetenskapliga uppsats med den underfundiga titeln ”Studenters brist på disciplin?”. Läs Månadens uppsats om biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser.

Uppsatser före september 2011 finns på vår gamla hemsida, klicka här.