Uppsatser om biblioteket

För Svensk biblioteksförening är det viktigt att uppmärksamma den kunskap som produceras inom ramen för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I). I Biblioteksbladet har också magister- eller masteruppsatser som på ett förtjänstfullt sätt bidrar med nya kunskaper uppmärksammats under rubriken månadens uppsats. Vissa av dessa artiklar återges här – se under respektive rubrik i vänsterspalten.

Studenternas forskningsprojekt och ämnesval för sina uppsatser har ofta en tydlig koppling till professionen, till bibliotekarieyrket och biblioteken. Det kan man se i de examensarbeten i biblioteks- och informationsvetenskap som Mats Blomberg har undersökt i sin metavetenskapliga uppsats med den underfundiga titeln ”Studenters brist på disciplin?”.

Vill du söka bland alla uppsatser som lagts fram vid B&I-institutionerna kan du enkelt göra det i söktjänsten Uppsök inom ramen för Libris. Välj i rullisten vilken B&I-institution du vill se uppsatser från och avgränsa eventuellt sökningen utifrån år, uppsatstyp eller nyckelord.

Uppsatser inom B&I finns i Uppsök registrerade under följande organisationsbeteckningar:

– Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap

– Uppsala universitet/Institutionen för ABM

– Lunds universitet/Avdelningen för ABM och bokhistoria

– Umeå universitet/Sociologiska institutionen

– Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper