Hem > Fakta om bibliotek > Länkar > StatistikkällorSkriv ut

Statistikkällor


Officiell statistik

Kungliga bibliotekets folkbiblioteksstatistik 2011

Kungliga bibliotekets forskningsbiblioteksstatistik 2011

Kungliga bibliotekets sjukhusbiblioteksstatistik 2011

Kungliga bibliotekets skolbiblioteksstatistik 2011

SCB statistikdatabas om folkbiblioteken

Högskoleverkets årsrapport 2012

Myndigheten för kulturanalys: Samhällets utgifter för kultur 2010–2011

 

Biblioteksanvändning

SOM-institutet: Kulturvanor och livsstil i Sverige 1987–2011

Sveriges Författarfonds statistik över mest utlånade böcker vid biblioteken 2011

Lars Höglund: ”Bibliotek, sociala medier och digital delaktighet”, i I framtidens skugga, SOM-undersökningen, SOM-institutet 2012

Statens kulturråd: Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek, 2010

SKL: Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider: en enkätstudie om budgeten 2010 för kommuner och landsting

 

Barn och unga

Svenska Barnboksinstitutets statistik 2011

Statens kulturråd: Barns och ungas kultur, 2010

Bokjuryn 2011

SCB: Barns fritid 2009

Ungdomsstyrelsen: NÄR VAR HUR Om ungas kultur,
2011

Statens medieråd: Ungar och medier, 2010

 

Läsning och mediekonsumtion

Stiftelsen för internetinfrastruktur: Svenskarna och internet, 2012

SCB:s statistikdatabas om kulturvanor (bland annat läsning) och internetanvändning, 2011

Nordicom om medieanvändning, bokläsning mm

SOM-institutet: Kulturvanor och livsstil i Sverige 1987–2011

Statens medieråd: Ungar och medier, 2010


Nordisk statistik

Norsk biblioteksstatistik

Dansk biblioteksstatistik

Finsk folkbiblioteksstatistik (på svenska)