Bibliotekens organisation

Från den 1 januari 2011 svarar Kungliga biblioteket för nationell överblick, främjar samverkan, driver på utvecklingen inom biblioteksväsendet och följer, tillsammans med länsbiblioteken, upp bibliotekslagens praktiska tillämpning.

På regional nivå svarar läns- och regionbibliotek för samordning, utveckling, kompetensutveckling och kompletterande medieförsörjning. De har ingen publik verksamhet.

I Stockholm ligger Internationella biblioteket. I Umeå finns Sveriges depåbibliotek och lånecentral. Dessa är nationella resurser.

I IFLA Journal nr 2 2010 finns en artikel om svenska bibliotek av Barbro Thomas/in IFLA Journal No 2 2010 you can find the article ”Swedish libraries – an overview”, written by Barbro Thomas.