Svensk biblioteksförening > Fakta om bibliotekSkriv ut

Fakta om bibliotek

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförening arbetar på sina medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering och genom att sprida kunskap om bibliotekens verksamhet och effekter, till exempel genom faktamaterial, undersökningar och rapporter. För att öka den biblioteksrelaterade forskningen delar vi årligen ut ett forskningsinitierande stöd för framtagande av forskningsansökningar.

Kungliga biblioteket tillhandahåller en samlad informationskanal om Sveriges officiella biblioteksstatistik. Den officiella biblioteksstatistiken avser alla offentligt finansierade bibliotek som är tillgängliga för allmänheten. Läs mer på www.biblioteksstatistik.blogg.kb.se