Svensk biblioteksförening > Fakta om bibliotekSkriv ut

Fakta om bibliotek

85 procent av svenskarna anser att bibliotek är viktiga för att samhället ska fungera.

Lars Höglund & Eva Wahlström: ”Biblioteken – kontinuitet eller nya trender?” i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red.): Skilda världar. SOM-undersökningen 2007, SOM-institutet 2008, s 277.

Svensk biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och ökad kunskap om bibliotek.