Våra Konferenser

Regionförening Väst: Hur fri är friheten?

FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-OMSLAG-WEBVälkommen till en heldag 4 december där vi tar upp frågor om yttrandefrihet, demokrati, fri åsiktsbildning och bibliotekens roll. Lever biblioteken upp till sitt uppdrag? Vilka gränser för yttrandefriheten drar vi på biblioteken när det gäller upplåtelse av lokaler? Vilka ytterligare gränser drar vi när vi avvisar inköpsförslag som vi tycker är ”felaktiga”? Och hur kommunicerar vi dessa gränser gentemot besökarna?

Medverkande är bland andra Heléne Lööw, docent i historia med särskild inriktning på extremism och Läs vidare

Forskardag om bibliotek och lärande

Louise Limberg

Prof. Louise Limberg är en av föreläsarna på föreningens forskardag om bibliotek och lärande den 12 september.

Varför tycker du att det är viktigt att forska om bibliotekens betydelse för lärande?
– Å ena sidan vet vi att alla typer av offentliga bibliotek ända från sin tillkomst har knutits till lärande och betraktats och beskrivits som verktyg för lärande inom såväl formell utbildning som folkbildning och fria former Läs vidare

Turnéstart i Lund!

Premiären för Svensk Biblioteksförenings höstturné gick av stapeln i Lund den 12 oktober. Vision & vilja-turnén genomförs i samarbete med regionföreningarna för att diskutera framtidsutmaningar för såväl biblioteken som för föreningen. Vill du vara med i Umeå den 17 november? Klicka här. Läs vidare