Utmärkelser

Nominera till Årets skolbibliotek 2014

Nu är det dags att föreslå kandidater till priset Årets skolbibliotek 2014. Nationella skolbiblioteksgruppen, där Svensk biblioteksförening är representerat, delar varje år ut priset. Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut tre skolors bibliotek som blir officiellt nominerade. 

Uppsalas bokbuss Barbro är Årets bokbuss

Utmärkelsen Årets bokbuss tilldelas i år Uppsalas bokbuss Barbro, som får priset för god miljö och tillgänglighet samt för en fördjupad och utvecklad verksamhet. Uppsala kommun har sedan ett antal år två bokbussar, väl förankrade i biblioteksorganisationen.

Den äldre bussen, Astrid, fick juryns pris 2004. Bokbussen Barbro deltog som utställare vid Bok & Bibliotek i Göteborg tidigare i höstas.
Läs vidare

Aniarapriset till Kristian Lundberg

Kristian Lundberg (Foto: Torkel Edenborg)

Kristian Lundberg, Malmö, fick under Bok & Biblioteksmässan ta emot Svensk Biblioteksförenings Aniarapris för hans samlade författarskap.

Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur av Linnèa Jörpeland samt en prissumma på 50 000 kronor. 

Barnboksplaketter till de bästa barnböckerna

Karin Bergqvist, Lena Sjöberg och Mårten Melin (Foto: Torkel Edenborg)

Svensk Biblioteksförenings barnboksplaketter utdelades under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Elsa Beskow-plaketten utdelades till Lena Sjöberg för ”Tänk om…”, Nils Holgersson-plaketten gick till Mårten Melin för ”Som trolleri” och Carl von Linné-plaketten fick Karin Bergqvist  för ”Så doftar blomman”.

Halländska bibliotek prisade för marknadsföringsprojekt

Regionbibliotek Hallands marknadsföringsprojekt ”Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil, fick på torsdagen ta emot Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. I projektet har folk- och skolbiblioteken i Onsala, Kungsbacka kommun, och Vallås i Halmstad, samt hela bibliotekssystemen i Hylte och Laholm deltagit. Prissumman är på 25 000 kronor.

Juryns motivering: ”Greta Renborgs pris 2011 tilldelas projektet ”Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil” som genomfördes av Regionbibliotek Halland tillsammans med halländska bibliotek åren 2009 och 2010. Inspirerad av bl a Greta Renborgs syn på PR-funktionens huvuduppgift: att kommunicera inåt och utåt bibliotekens hela verksamhet, har man gjort ett grundligt arbete på flera nivåer – inte minst internt – och åstadkommit en stärkt identitet, ökad självkänsla och målmedvetenhet på halländska bibliotek.”
(Foto: Torkel Edenborg) 

Bibliotekspriser utdelade

Josephine Edh, Peter Andersson och Karin Johansson (Foto: Torkel Edenborg)

Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg fick Josephine Edh och Peter Andersson ta emot Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2010. De belönades för uppsatsen ”Konsten att klicka rätt – en undersökning av sjukgymnaststudenters användning av Medicinska fakultetsbibliotekets webbplats”. 

Svensk Biblioteksförenings Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet gick till Karin Johansson, Malmö, projektledare för Godnattsagor inifrån. Prissumman för respektive pris är 25 000 kronor.

Aniarapriset till Kristian Lundberg

Kristian Lundberg (Foto: Brutus Östling)

Svensk Biblioteksförenings Aniarapris tilldelas 2011 Malmöförfattaren Kristian Lundberg för hans samlade författarskap. Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur av Linnèa Jörpeland samt en prissumma på 50 000 kronor.

Juryns motivering: ”Kristian Lundberg är en av sin generations främsta svenska poeter och har på senare tid givit ut två betydande självbiografiska romaner Yarden och Och allt ska vara kärlek. Läsaren får här följa huvudpersonens kamp för att finna sanningen om sig själv. Utan någon som helst självömkan försöker denne motivera sina olika handlingar. Läs vidare