skolbibliotek

Expertnätverk: Hur vet vi att skolbibliotek är bra?

bild
Expertnätverket för skolbibliotek samlade över 40 deltagare till sin nätverksträff 13 mars i Stockholm. På agendan var olika sätt att mäta, tolka och utvärdera skolbibliotek. Diskussionen var intensiv om allt
från KB:s statistik till verktyg för utvärdering. Maria Rasmusson, doktor i pedagogik, (bilden) talade om PISA och Läs vidare

Nominera till Årets skolbibliotek 2014

Nu är det dags att föreslå kandidater till priset Årets skolbibliotek 2014. Nationella skolbiblioteksgruppen, där Svensk biblioteksförening är representerat, delar varje år ut priset. Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut tre skolors bibliotek som blir officiellt nominerade. 

”Satsning på skolbibliotekarier har ökat läslusten”

I Linköping och Motala satsar man på sina skolbibliotek och skolbibliotekarier, berättar SVT Östnytt. Och satsningarna på att alla större skolor ska ha en egen bibliotekarie ger resultat.
– Vi har redan sett bra resultat i skolorna. Dels genom tester och dels genom de nationella proven och vi tror att även skolbiblioteken har hjälpt till här. Att det finns en fysisk person där som kan hjälpa till tror vi är väldigt viktigt, säger Catrin Eriksson, skolbibliotekschef i Linköping, till Östnytt.

Svensk Biblioteksförenings undersökning i SR Kulturnytt

Skolbiblioteksstatistiken visar att hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Mer än två tredjedelar av de kommuner där inte alla grundskolor har bemannade skolbibliotek svarar också nej på frågan om är beredda att avsätta mer resurser för att åstadkomma det. Det visar en rundringning bland landets kommunstyrelseordföranden som Svensk Biblioteksförening låtit SKOP göra. En av tre tror också att det tar fem år eller mer innan alla skolor i kommunen har tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Läs vidare

Nyckelfrågor i ny skrift om barns mediekunnighet

Statens medieråd och Svensk Biblioteksförening publicerar en gemensam skrift om barn, bibliotek och digitala medier: Det unga internet – om bibliotek och mediekunnighet.

 – Det här är nyckelfrågor, säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg. De berör framtidens användare, framtidens medier och framtidens arbetsuppgifter på bibliotek. Det är självklart för oss att försöka bidra till utveckling inom området och vi värdesätter att Statens medieråd har identifierat biblioteken som en viktig aktör i sammanhanget, menar Niclas Lindberg. Läs vidare