Rapporter

Promoting the development of a democratic society

Omslag engelskaSvensk biblioteksförening har nu översatt rapporten om bibliotekslagen till engelska. Promoting the development of a democratic society sammanfattar motiven till bestämmelserna i den svenska bibliotekslagen (2013:801).

Syftet med den ursprungliga rapporten var att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer. Nu kan vi alltså använda denna i föreningens internationella arbete.

Nyckelfrågor i ny skrift om barns mediekunnighet

Statens medieråd och Svensk Biblioteksförening publicerar en gemensam skrift om barn, bibliotek och digitala medier: Det unga internet – om bibliotek och mediekunnighet.

 – Det här är nyckelfrågor, säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg. De berör framtidens användare, framtidens medier och framtidens arbetsuppgifter på bibliotek. Det är självklart för oss att försöka bidra till utveckling inom området och vi värdesätter att Statens medieråd har identifierat biblioteken som en viktig aktör i sammanhanget, menar Niclas Lindberg. Läs vidare

Ny rapport om biblioteken och samverkansmodellen

Rapporten Verka samman beskriver hur bibliotekens intressen tagits tillvara i de fem regionala kulturplaner som skrevs 2010. Rapporten visar att kulturplanerna ledde till att många lokala bibliotekschefer upplevde ett ökat politiskt engagemang för biblioteksfrågorna. Även på regional nivå menade man att biblioteksfrågorna fått ett ökat genomslag – med undantag för Västra Götalandsregionen. Läs vidare

Alla pratar om KB

Svensk Biblioteksförening publicerar en ny rapport, Alla pratar om KB. Kungliga bibliotekets utvidgade uppdrag – bakgrund och förväntningar. Rapportens första del bygger på intervjuer och speglar de förhoppningar och den oro som präglar situationen idag. Den andra delen ger den historiska bakgrunden till uppdraget och visar att behovet av nationell samordning funnits länge.