Material

Vårt internationella arbete

Internationellt arbeteSvensk biblioteksförening är en del av en internationell rörelse för att stärka biblioteken och allas rätt att söka, ta emot och sprida information och idéer. Det internationella arbetet är viktigt för oss och möjliggör bland annat deltagande för föreningens medlemmar i internationellt erfarenhetsutbyte genom resestipendier.

I en ny skrift beskriver Svensk biblioteksförening vårt internationella engagemang och de överväganden som ligger till grund för varför vi valt att kanalisera vårt arbete i långsiktiga och hållbara strukturer. Du kan läsa skriften här!

Promoting the development of a democratic society

Omslag engelskaSvensk biblioteksförening har nu översatt rapporten om bibliotekslagen till engelska. Promoting the development of a democratic society sammanfattar motiven till bestämmelserna i den svenska bibliotekslagen (2013:801).

Syftet med den ursprungliga rapporten var att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer. Nu kan vi alltså använda denna i föreningens internationella arbete.

Kraftsamling kring open access

Jenny SamuelssonSvensk biblioteksförening har undertecknat ett upprop för open access som initierats och formulerats av den europeiska universitetsorganisationen League of European Research Universities (LERU).

Med uppropet vill LERU uppmana EU-kommissionen och det nederländska ordförandeskapet i EU att prioritera open access genom att bl.a. att ta initiativ till en dialog mellan forskningssamhället och förlagen kring vetenskaplig publicering. Behovet att nå fram till en hållbar lösning kring problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering är mycket stort.

Läs vidare

Nyckelfrågor i ny skrift om barns mediekunnighet

Statens medieråd och Svensk Biblioteksförening publicerar en gemensam skrift om barn, bibliotek och digitala medier: Det unga internet – om bibliotek och mediekunnighet.

 – Det här är nyckelfrågor, säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg. De berör framtidens användare, framtidens medier och framtidens arbetsuppgifter på bibliotek. Det är självklart för oss att försöka bidra till utveckling inom området och vi värdesätter att Statens medieråd har identifierat biblioteken som en viktig aktör i sammanhanget, menar Niclas Lindberg. Läs vidare

Ny rapport om biblioteken och samverkansmodellen

Rapporten Verka samman beskriver hur bibliotekens intressen tagits tillvara i de fem regionala kulturplaner som skrevs 2010. Rapporten visar att kulturplanerna ledde till att många lokala bibliotekschefer upplevde ett ökat politiskt engagemang för biblioteksfrågorna. Även på regional nivå menade man att biblioteksfrågorna fått ett ökat genomslag – med undantag för Västra Götalandsregionen. Läs vidare

Alla pratar om KB

Svensk Biblioteksförening publicerar en ny rapport, Alla pratar om KB. Kungliga bibliotekets utvidgade uppdrag – bakgrund och förväntningar. Rapportens första del bygger på intervjuer och speglar de förhoppningar och den oro som präglar situationen idag. Den andra delen ger den historiska bakgrunden till uppdraget och visar att behovet av nationell samordning funnits länge.

Två studiepaket

studiepaket

Som ett nytt led i Svensk Biblioteksförenings utvecklingsarbete kommer föreningen att publicera studiepaket till vissa av våra rapporter. Rapporterna Olika syn på saken och Barn berättar är först ut på plan.

Läs vidare