Konferensarkiv

15 September, 2011

Att använda forskning i biblioteksarbetet

Svensk Biblioteksförenings forskardag 2011 handlar om hur man kan arbeta med forskning i det dagliga arbetet på biblioteket. Allt fler bibliotek arbetar forskningsinriktat och dagen kommer att belysa hur man arbetar med evidens inom andra verksamhetsområden och hur utvecklingen sett ut inom bibliotekssektorn i andra länder. Dagen innehåller dessutom exempel på konkreta metoder för forskningsinriktat arbete och mer resonerande inslag om nyttan – och kanske problemen? – med att arbeta forskningsinriktat.
Arr: Svensk Biblioteksförening

 

Läs vidare

22 September, 2011 till 25 September, 2011

Bok & Bibliotek med Biblioteksscenen

Information om föreningens aktiviteter, scenprogram, medlemserbjudande osv.

Läs vidare

9 November, 2011 13:30 till 9 November, 2011 18:00

Vision och vilja – en halvdag om framtiden bibliotek och dess utmaningar

Under hösten ger sig Svensk Biblioteksförening ut på turné för att träffa medlemmar runt om i landet. Syftet är öppna upp en diskussion om framtidsutmaningar för biblioteken och få veta mer om hur biblioteksanställda, chefer och beslutsfattare funderar kring biblioteksverksamheten. Dagen avslutas med en gemensam workshop som kan ligga till grund för både eget förändringsarbete och Svensk Biblioteksförenings kommande arbete.

Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: ladda ned programmet som PDF.

 

För att se resultaten av workshopen, klicka här. 

 

Läs vidare

17 November, 2011 13:30 till 17 November, 2011 18:00

Vision och Vilja- en halvdag om framtidens bibliotek och dess utmaningar

Under hösten ger sig Svensk Biblioteksförening ut på turné för att träffa medlemmar runt om i landet. Syftet är öppna upp en diskussion om framtidsutmaningar för biblioteken och få veta mer om hur biblioteksanställda, chefer och beslutsfattare funderar kring biblioteksverksamheten. Dagen avslutas med en gemensam workshop som kan ligga till grund för både eget förändringsarbete och Svensk Biblioteksförenings kommande arbete.

Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: ladda ned program som PDF , ladda ned resultat av workshop som PDF

Läs vidare

5 December, 2011 till 7 December, 2011

Grundkurs i LIBRIS-katalogisering

Kursen vänder sig till personer som inte har katalogiserat i LIBRIS tidigare. Inga förkunskaper inom detta område krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande LIBRIS-bibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Arr: Kungliga biblioteket
Mer info: http://www.kb.se

8 December, 2011

Sanning, lögn och källkritik

Välkommen till en dag om att använda och värdera information på internet!
ZY–föreningen och Skolbibliotek Mitt arrangerar den 8 december en studiedag om källkritik, digitala medier och upphovsrätt. Vi har nöjet att bjuda på två intressanta föreläsningar av experter inom området: Kristina Alexanderson och Helena Francke. Dessutom avslutas dagen med mysigt glöggmingel i Kulturmagasinet!

Arr: ZY–föreningen och Skolbibliotek Mitt
Mer info: http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/om/regionforeningar/vasternorrland-och-jamtland/ ‎

 

8 December, 2011 13:30 till 8 December, 2011 18:00

Vision och Vilja- en halvdag om framtidens bibliotek och dess utmaningar

Under hösten ger sig Svensk Biblioteksförening ut på turné för att träffa medlemmar runt om i landet. Syftet är öppna upp en diskussion om framtidsutmaningar för biblioteken och få veta mer om hur biblioteksanställda, chefer och beslutsfattare funderar kring biblioteksverksamheten. Dagen avslutas med en gemensam workshop som kan ligga till grund för både eget förändringsarbete och Svensk Biblioteksförenings kommande arbete.

Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer Info: ladda ned program som PDF-fil

Läs vidare

16 December, 2011

Träff med IFLA-nätverket

Välkomna på möte med Svensk Biblioteksförenings IFLA-nätverk fredagen den 16 december i Stockholm.

Dagen kommer att inledas av Inga Lundén, Stockholms stadsbibliotek, som kommer att berätta om sitt internationella arbete i bla IFLA och inspirera till varför man ska arbeta internationellt. Ni kommer att få höra berättelser från konferensen i Puerto Rico och om projektet Sister Library. Hur är det att arbeta som svensk bibliotekarie på ön Dominica i Västindien? Vad kan TPB bidra med i internationellt arbete? Hur kan vi svenskar som sitter med i olika sektioner arbeta över sektionsgränserna? Behövs något mer av IFLA:s dokument översättas till svenska?

Arr: Svensk Biblioteksförenings IFLA-nätverk
Mer info: ladda hem program som PDF

9 Mars, 2012

Nätverksträff Jämställdhet på bibliotek

Alla medlemmar i Svensk Biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek bjuds in till Södertörns högskolebibliotek i Huddinge fredagen den 9 mars.

Anmälan: ww@biblioteksforeningen.org

Program

12 Mars, 2012 till 16 Mars, 2012

Veckokurs i Dewey decimalklassifikation

Den veckolånga kursen är avsedd för de katalogisatörer som på egen hand ska kunna konstruera fullständiga Deweykoder.

Efter introduktionen ska deltagarna utöver målsättningen för 1-dagsintroduktionen:

– kunna välja rätt Deweykod
– kunna bygga nummer med de olika tabellerna, och enligt anvisningar i schemat
– känna till hur Dewey fungerar inom olika ämnesområden

Mer information: http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2012/Nationell-samverkan/Dewey—veckokurs-12-16-mars-2012/