Internationellt

Med Kapstaden i sikte

highlights-banner-2015Välkomna på träff med Expertnätverket för IFLA 8 maj på Lunds universitetsbibliotek. Förutom förberedelser för WLIC15 presenteras bland annat Svensk biblioteksförenings samarbete med vår kenyanska systerorganisation. Dagen avslutas med studiebesök på Raoul Wallenberg-institutets bibliotek.

Program och anmälan

Dags att nominera till IFLA:s sektioner

bild[6]2015 är det åter dags att nominera till IFLA:s sektioner.

Svensk biblioteksförening är medlem i alla sektioner. Om en av våra medlemmar vill nominera till en sektion där man inte har medlemskap, så kan föreningen hjälpa till. Mer information och nomineringsblanketter hittar du här.

Information om de villkor som gäller när man arbetar aktivt i IFLA finns på IFLA:s hemsida.

 

Kenyas biblioteksförening håller årsmöte

KENYA-2014-WEBSvensk biblioteksförening samarbetar sedan flera år med Kenyas biblioteksförening för att dela erfarenheter och kunskaper om bibliotekets roll i samhället, att bygga en stark organisation och att driva politiskt påverkansarbete. Representanter från Kenya gästade senast årsmötet i Umeå och höll ett seminarium på Biblioteksdagarna. Nu är dags för Svensk biblioteksförening att delta på KLA:s årsmöte i Eldoret i Kenya 29 november.

Inför årsmötet har de bägge föreningarna publicerat en ny broschyr som beskriver projektet och dess utveckling. Samarbetet sker inom ramen Läs vidare

Ny broschyr: IFLA – bibliotekens globala röst

Snart är det augusti och dags för IFLA WLIC 2014, World Library and Information Congress, i Lyon. Svensk biblioteksförening presenterar nu en ny broschyr IFLA- bibliotekens globala röst som beskriver hur IFLA är uppbyggt och hur man kan engagera sig i denna världsomspännande organisation. Genom medlemskapet i Svensk biblioteksförening finns förmånen att engagera sig i någon av IFLA:s sektioner och även möjligheten att ansöka om resestipendier.

– Att vara engagerad i IFLA:s arbete innebär att du knyter professionella kontakter och tar del av nya idéer inom flera olika strategiska områden. Ett bra Läs vidare

Ny rapport från Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet

Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. Rapporten presenteras på konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest, som hålls 19 mars i Stockholm.

– Biblioteksföreningar från hela världen har tillsammans med IFLA alltsedan andra världskrigets slut utarbetat manifest och riktlinjer för att belysa bibliotekens bredd, betydelse och uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt. Vår nya rapport Läs vidare

EU-kommissionen ställer krav på öppen publicering

EU-kommissionen har under sommaren presenterat åtgärder för att förbättra tillgången till vetenskaplig information. Kommissionen kommer bland annat att göra fri tillgång till vetenskapliga rapporter till en allmän princip i Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning. Från och med 2014 måste alla artiklar som publiceras med finansiering från Horisont 2020 antingen göras tillgängliga direkt i samband med utgivningen eller i ett öppet arkiv senast sex månader efter publicering. Läs vidare

Rapport från IFLA i Puerto Rico

Ingrid Parent, Inga Lundén och Ellen Tise (Foto: Inger Edebro Sikström)

IFLA-konferensen, International Federation of Library Associations and Institutions, har genomförts i Puerto Rico 13-18 augusti med ett stort antal deltagare från Sverige. Ny ordförande är Ingrid Parent från Canada. Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén invaldes i IFLA Governing Board. Här kan du läsa hennes berättelse från konferensen.

Läs vidare