Internationellt

Biblioteksföreningen står bakom Haagdeklarationen

karin boye021Svensk biblioteksföreningen är en av signatärerna av den så kallade Haagdeklarationen – the Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age – som idag lanseras vid en publik sammankomst i Bryssel. Det är de europeiska forskningsbibliotekens organisation LIBER som tagit initiativet och bjudit in en grupp internationella experter för att skriva detta gemensamma manifest för tillgången till fakta och idéer i den digitala tidsåldern. Läs vidare

Med Kapstaden i sikte

highlights-banner-2015Välkomna på träff med Expertnätverket för IFLA 8 maj på Lunds universitetsbibliotek. Förutom förberedelser för WLIC15 presenteras bland annat Svensk biblioteksförenings samarbete med vår kenyanska systerorganisation. Dagen avslutas med studiebesök på Raoul Wallenberg-institutets bibliotek.

Program och anmälan

Dags att nominera till IFLA:s sektioner

bild[6]2015 är det åter dags att nominera till IFLA:s sektioner.

Svensk biblioteksförening är medlem i alla sektioner. Om en av våra medlemmar vill nominera till en sektion där man inte har medlemskap, så kan föreningen hjälpa till. Mer information och nomineringsblanketter hittar du här.

Information om de villkor som gäller när man arbetar aktivt i IFLA finns på IFLA:s hemsida.

 

Kenyas biblioteksförening håller årsmöte

KENYA-2014-WEBSvensk biblioteksförening samarbetar sedan flera år med Kenyas biblioteksförening för att dela erfarenheter och kunskaper om bibliotekets roll i samhället, att bygga en stark organisation och att driva politiskt påverkansarbete. Representanter från Kenya gästade senast årsmötet i Umeå och höll ett seminarium på Biblioteksdagarna. Nu är dags för Svensk biblioteksförening att delta på KLA:s årsmöte i Eldoret i Kenya 29 november.

Inför årsmötet har de bägge föreningarna publicerat en ny broschyr som beskriver projektet och dess utveckling. Samarbetet sker inom ramen Läs vidare

Ny broschyr: IFLA – bibliotekens globala röst

Snart är det augusti och dags för IFLA WLIC 2014, World Library and Information Congress, i Lyon. Svensk biblioteksförening presenterar nu en ny broschyr IFLA- bibliotekens globala röst som beskriver hur IFLA är uppbyggt och hur man kan engagera sig i denna världsomspännande organisation. Genom medlemskapet i Svensk biblioteksförening finns förmånen att engagera sig i någon av IFLA:s sektioner och även möjligheten att ansöka om resestipendier.

– Att vara engagerad i IFLA:s arbete innebär att du knyter professionella kontakter och tar del av nya idéer inom flera olika strategiska områden. Ett bra Läs vidare

Ny rapport från Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet

Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. Rapporten presenteras på konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest, som hålls 19 mars i Stockholm.

– Biblioteksföreningar från hela världen har tillsammans med IFLA alltsedan andra världskrigets slut utarbetat manifest och riktlinjer för att belysa bibliotekens bredd, betydelse och uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt. Vår nya rapport Läs vidare

EU-kommissionen ställer krav på öppen publicering

EU-kommissionen har under sommaren presenterat åtgärder för att förbättra tillgången till vetenskaplig information. Kommissionen kommer bland annat att göra fri tillgång till vetenskapliga rapporter till en allmän princip i Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning. Från och med 2014 måste alla artiklar som publiceras med finansiering från Horisont 2020 antingen göras tillgängliga direkt i samband med utgivningen eller i ett öppet arkiv senast sex månader efter publicering. Läs vidare