IFLA

Med Kapstaden i sikte

highlights-banner-2015Välkomna på träff med Expertnätverket för IFLA 8 maj på Lunds universitetsbibliotek. Förutom förberedelser för WLIC15 presenteras bland annat Svensk biblioteksförenings samarbete med vår kenyanska systerorganisation. Dagen avslutas med studiebesök på Raoul Wallenberg-institutets bibliotek.

Program och anmälan

Dags att nominera till IFLA:s sektioner

bild[6]2015 är det åter dags att nominera till IFLA:s sektioner.

Svensk biblioteksförening är medlem i alla sektioner. Om en av våra medlemmar vill nominera till en sektion där man inte har medlemskap, så kan föreningen hjälpa till. Mer information och nomineringsblanketter hittar du här.

Information om de villkor som gäller när man arbetar aktivt i IFLA finns på IFLA:s hemsida.

 

Ny broschyr: IFLA – bibliotekens globala röst

Snart är det augusti och dags för IFLA WLIC 2014, World Library and Information Congress, i Lyon. Svensk biblioteksförening presenterar nu en ny broschyr IFLA- bibliotekens globala röst som beskriver hur IFLA är uppbyggt och hur man kan engagera sig i denna världsomspännande organisation. Genom medlemskapet i Svensk biblioteksförening finns förmånen att engagera sig i någon av IFLA:s sektioner och även möjligheten att ansöka om resestipendier.

– Att vara engagerad i IFLA:s arbete innebär att du knyter professionella kontakter och tar del av nya idéer inom flera olika strategiska områden. Ett bra Läs vidare

Ny rapport från Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet

Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. Rapporten presenteras på konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest, som hålls 19 mars i Stockholm.

– Biblioteksföreningar från hela världen har tillsammans med IFLA alltsedan andra världskrigets slut utarbetat manifest och riktlinjer för att belysa bibliotekens bredd, betydelse och uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt. Vår nya rapport Läs vidare

Rapport från IFLA i Puerto Rico

Ingrid Parent, Inga Lundén och Ellen Tise (Foto: Inger Edebro Sikström)

IFLA-konferensen, International Federation of Library Associations and Institutions, har genomförts i Puerto Rico 13-18 augusti med ett stort antal deltagare från Sverige. Ny ordförande är Ingrid Parent från Canada. Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén invaldes i IFLA Governing Board. Här kan du läsa hennes berättelse från konferensen.

Läs vidare

IFLA-uttalande om Open Access

IFLAs styrelse antog vid sitt möte den 18 april ett dokument om Open Access. I dokumentet fastslås att Open Access är en av grundläggande fråga i IFLAs arbete.

Läs vidare

IFLA 2011 i Puerto Rico

World Library and Information Congress : 77th IFLA General Conference and Assembly arrangeras 13-18 augusti i San Juan i Puerto Rico. På IFLAs hemsida publiceras nu allt mer information om konferensen.

Klicka på länken för att komma till konferensens hemsida:

http://conference.ifla.org/ifla77