Föreningsverksamhet

Vi söker ledamöter till nytt utvecklingsråd

ons_arbgrupp_20W kopiaSvensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att ett särskilt utvecklingsråd ska inrättas för att utveckla föreningens arbete vad gäller vetenskaplig informationsförmedling. Nu söker vi medlemmar som är intresserade av att ingå i rådet.

Är du intresserad är du välkommen att skicka dina kontaktuppgifter Läs vidare

Årets bästa lättlästa bibliotek

Stadsbiblioteket i Värnamo och skolbiblioteket på Polhemsskolan i Gävle delar i år på priset Bästa lättlästa bibliotek. Priset delas ut för femte året i rad till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation. Läs vidare

Svara på Litteraturutredningens betänkande

Svensk Biblioteksförening ska svara på Litteraturutredningens remiss. Föreningen är en av 167 instanser som har ombetts yttra sig över slutbetänkandet Läsandets kultur (SOU 2012:65)

Föreningen välkomnar medlemmar att höra av sig med sina åsikter om utredningens analys och förslag. Synpunkterna ska ha inkommit till föreningens jurist Martin Engman senast den 21 januari: 
me@biblioteksforeningen.org.

Föreningen möjliggör hbt-certifiering

Hallonbergens bibliotek i Sundbyberg blir landets första hbt-certifierade bibliotek. Certifieringen möjliggörs av att biblioteket fått 100 000 kr i utvecklingsstöd från Svensk Biblioteksförening.

Läs vidare

Turnéstart i Lund!

Premiären för Svensk Biblioteksförenings höstturné gick av stapeln i Lund den 12 oktober. Vision & vilja-turnén genomförs i samarbete med regionföreningarna för att diskutera framtidsutmaningar för såväl biblioteken som för föreningen. Vill du vara med i Umeå den 17 november? Klicka här. Läs vidare

Svensk Biblioteksförening på Vision & Vilja-turné

Under hösten ger sig Svensk Biblioteksförening ut på turné för att träffa medlemmar runt om i landet. Syftet är öppna upp en diskussion om framtidsutmaningar för biblioteken och få veta mer om hur biblioteksanställda, chefer och beslutsfattare funderar kring biblioteksverksamheten. Dagen avslutas med en gemensam workshop som kan ligga till grund för både eget förändringsarbete och Svensk Biblioteksförenings kommande arbete. Läs vidare

Svensk Biblioteksförening på Vision & Vilja-turné

Under hösten ger sig Svensk Biblioteksförening ut på turné för att träffa medlemmar runt om i landet. Syftet är öppna upp en diskussion om framtidsutmaningar för biblioteken och få veta mer om hur biblioteksanställda, chefer och beslutsfattare funderar kring biblioteksverksamheten. Dagen avslutas med en gemensam workshop som kan ligga till grund för både eget förändringsarbete och Svensk Biblioteksförenings kommande arbete. Läs vidare