Fakta och Forskning

Regeringen missar chansen – kommentar till forskningspropositionen

arkdes010Idag har regeringen presenterat den länge emotsedda forskningspropositionen. Tyvärr konstaterar vi att det fortfarande saknas tydliga besked om hur regeringen vill gå vidare med öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Regeringen nämner inte heller upphovsrätten och de reformer som föreslagits av EU-kommissionen. Slutligen berörs inte vetenskaplig informationsförsörjning vid de forskande myndigheterna.

-Vi är många som väntat på att regeringen ska ge konkreta svar på hur övergången till ett öppet vetenskapssystem ska gå till. Tyvärr ger forskningspropositionen inga nya besked säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening. Läs vidare

Kraftsamling kring open access

Jenny SamuelssonSvensk biblioteksförening har undertecknat ett upprop för open access som initierats och formulerats av den europeiska universitetsorganisationen League of European Research Universities (LERU).

Med uppropet vill LERU uppmana EU-kommissionen och det nederländska ordförandeskapet i EU att prioritera open access genom att bl.a. att ta initiativ till en dialog mellan forskningssamhället och förlagen kring vetenskaplig publicering. Behovet att nå fram till en hållbar lösning kring problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering är mycket stort.

Läs vidare

Kritisk granskning av argument för skönlitterär läsning

nacka forum0079Svensk biblioteksförenings styrelse har beviljat FD Jonas Andersson vid Statens kulturråd forskningsinitierande stöd för projektet ”Litteraturens försvar. Argument för läsning av skönlitteratur i den digitala tidsåldern”. Andersson kommer att undersöka den litteraturgenre som vuxit fram kring frågan om varför man bör läsa Läs vidare

Ny rapport: Effektiv vetenskaplig kommunikation

EFFEKTIV VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION-OMSLAG-WEBBForskningsbibliotekens roll i den nationella forskningsinfrastrukturen har under det senaste decenniet förändrats och utvecklats. Den digitala utvecklingen har skapat nya utmaningar och möjligheter för spridning och tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Biblioteken har blivit en avgörande nod i ett framväxande ekosystem för forskningsinformation. Betydelsen av att utnyttja bibliotekens kompetens och resurser strategiskt är stor. Bibliotekens arbete med nyttiggörandet av forskningen kan inte överskattas. Läs vidare

Föreningen skriver till regeringen om forskningsbibliotekens framtid

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförening har svarat på regeringens uppmaning till myndigheter och organisationer att inkomma med underlag och synpunkter inför forskningspropositionen som regeringen avser att presentera hösten 2016. Föreningen uppmanar regeringen att beakta fyra strategiska Läs vidare

Expertnätverk: Träff och föreläsning med NISSAG

Biblioteksföreningen19-20 november är det dags för träff med föreläsningar för Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG. Föreläsare är bl.a. Anna Pettersson som berättar om samundervisningen på Socionomprogrammet vid Linköpings universitet och Maria von Essen från Mittuniversitetets bibliotek som rapporterar om ”project progression”. Läs vidare

Forskarkonferens om fri information och demokrati

publicdomain.largeFilosofiska Institutionen vid Uppsala universitet organiserar, tillsammans med bland annat Svenska institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, en internationell konferens som går under rubriken Public Domain & Democracy in the Digital Age, den 18-19 september i Uppsala.

Konferensen för samman forskare från olika områden för att förnya debatten kring fritt tillgänglig information och dess relation till demokrati. En utgångspunkt för konferensen är att det Läs vidare