Events

KLYS Kvalitetskonferens 2015

Välkommen till en rikskonferens om konstnärlig kvalitet, kulturskapares villkor och nya kulturpolitiska spelregler i Sverige. Konferensen arrangeras av KLYS, de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation.

Under en heldagskonferens på Kägelbanan i Stockholm torsdagen den 16 april 9.15-16.45 ska vi undersöka hur kvalitetsbegreppet(n) hanteras i det svenska kulturlivet, särskilt i ljuset av kultursamverkansmodellen och regionaliseringen av kultur- och konstpolitiken.Vilken är kopplingen till principen om armlängds avstånd och hur har relationen mellan professionalitet och amatörkultur påverkats? Hur påverkas konstformer som litteraturen regionalt sett och kvalitetsperspektivet i stort? Medverkar gör bl.a. Elisabet Rynell, författare, David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent, Jesper Söderström, direktör Sveriges författarfond, Astrid Assefa, skådespelare, regissör och logonom, Ole Wiggo Bang, opera-och orkesterchef Wermlandsoperan, Linnéa Lindsköld, forskare vid Högskolan i Borås, samt en rad regionala kulturchefer.

Modererar gör Anders Rydell, författare och chefredaktör för tidningen Konstnären. KLYS ordförande, poeten Mats Söderlund introducerar dagen.
Program och anmälan:   www.delegia.com/kvalitetskonferensen

Frukostträff för expertnätverket för meröppna bibliotek

Expertnätverket för meröppna bibliotek har en frukostträff under Biblioteksdagarna i Lund. Den 6 maj 8.30 – 10.00.
Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen. Program.

De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

Frukostträff för nya expertnätverket för upphovsrätt

Det nya expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt har sin första träff under Biblioteksdagarna i Lund den 6 maj. Det är ett frukostmöte kl. 8.30 – 10.00.
Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen.

De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

Bibliotopia Skaraborgskonferensen 2015

Inspiration kring den framtid vi formar själva, från Danmark, Finland, Sverige. Program och anmälan på www.kulturivast.se

Digikult 2015

Digikult är en årligt återkommande konferens om digitalisering av kulturarvet. Temat för Digikult 2015 är delaktighet, tillgänglighet och utveckling. I år inledningstalar kulturminister Alice Bah Kuhnke och riksantikvarie Lars Amréus. I årets program handlar flera punkter specifikt om biblioteksverksamhet. Program och anmälningsformulär finns här.

Träff för nya expertnätverket för barnbibliotek

Det nystartade expertnätverket för barnbibliotek har sin första träff i anslutning till Biblioteksdagarna i Lund, 7 maj kl. 15.00 – 17.30 på Lunds stadsbibliotek.

Program

Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen. De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

Expertnätverksträff för statliga bibliotek

Expertnätverket för statliga bibliotek ordnar en lunch till lunch-träff i Karlskrona 1 – 2 juni. Mer information om program och anmälan kommer inom kort.