Bibliotekspolitik

Mer resurser till regional kultur – men inte till biblioteken

arkdes002-Kulturrådets rapport visar att den regionala biblioteksverksamheten har nedprioriterats under de senaste åren, det är oroväckande säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare för Svensk biblioteksförening.

I rapporten Kultursamverkansmodellen – ekonomi och personal till och med 2015 visas utvecklingen för den regionala och lokala kulturverksamheten avseende ekonomi, personal och jämställdhet. Sammantaget har de regionala och kommunala bidragen till kulturverksamhet ökat med runt 20 procent i fasta priser mellan 2010-2015. Även de statliga bidragen har ökat, men endast med 1,9 procent. Läs vidare

Bred satsning på MIK föreslås av Medieutredningen

MG_6923-Det är glädjande att utredningen så tydligt talar om behovet av en bred satsning på MIK för alla åldrar och i det sammanhanget lyfter fram bibliotekens roll, säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare på Svensk biblioteksförening.

Idag har Medieutredningen (SOU 2016:80) presenterat sina förslag under titeln En gränsöverskridande mediepolitik – För upplysning, engagemang och ansvar. Läs vidare

Remissvar om reformerad upphovsrätt

EU-kommissionen presenterade i september förslaget till reformerad upphovsrätt. Nu har Svensk biblioteksförening skickat in ett remissvar till regeringen inför den fortsatta behandlingen i ministerråd och EU-parlament.

Behovet av en reformerad upphovsrätt är stort. I globaliseringens tidevarv sker alltmer av forskning och utveckling  i gränslösa miljöer. Det behövs därför regelverk som underlättar samarbete och kunskapsutbyte. Läs vidare

Förslag för ökad digital delaktighet

Erik FichteliusUtredningen för en nationell biblioteksstrategi har släppt sitt första konkreta förslag, en satsning på ökad digital delaktighet. Digitalt först med användaren i fokus föreslås omfatta 25 miljoner kronor per år under tre år, pengar som ska gå till digital kompetenshöjning i hela Sverige. Förslaget är utarbetat i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna.

Läs vidare

Högre andel biblioteksbesökare

plattan0102

Andelen som det senaste året har besökt ett bibliotek fortsätter att öka. Det visar resultaten av årets SOM-mätning från Göteborgs universitet, som i 30 år har mätt attityder och utvecklingstrender i olika samhällsfrågor. 58 procent av befolkningen besökte någon gång under det senaste året ett bibliotek, en ökning med tre procentenheter sedan förra mätningen. Sedan några år har andelen biblioteksbesökare ökat, efter att under en längre tidsperiod ha sjunkit. Hela undersökningen kan läsas här.

Läs vidare

Framgång för e-böcker i EU-domstolen

books-1176150_1920

Den internationella biblioteksvärlden välkomnar beskedet från generaladvokaten vid EU-domstolen inför avgörandet av ett fall där den holländska biblioteksföreningen är i strid med holländska upphovsrättshavare. Frågan handlar om e-böcker ska jämställas med traditionella böcker vid utlåning eller inte. Fallet har viktig principiell betydelse för bibliotekssektorn inom hela EU. Läs vidare

Remissvar EU på hemmaplan

globe-1013554_1920Svensk biblioteksförening har lämnat in remissvar på utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Utredningens uppdrag har varit att främja insyn, delaktighet och inflytande för enskilda och organisationer i frågor som beslutas av EU.  Läs vidare