Bibliotekspolitik

Remissvar om reformerad upphovsrätt

EU-kommissionen presenterade i september förslaget till reformerad upphovsrätt. Nu har Svensk biblioteksförening skickat in ett remissvar till regeringen inför den fortsatta behandlingen i ministerråd och EU-parlament.

Behovet av en reformerad upphovsrätt är stort. I globaliseringens tidevarv sker alltmer av forskning och utveckling  i gränslösa miljöer. Det behövs därför regelverk som underlättar samarbete och kunskapsutbyte. Läs vidare

Förslag för ökad digital delaktighet

Erik FichteliusUtredningen för en nationell biblioteksstrategi har släppt sitt första konkreta förslag, en satsning på ökad digital delaktighet. Digitalt först med användaren i fokus föreslås omfatta 25 miljoner kronor per år under tre år, pengar som ska gå till digital kompetenshöjning i hela Sverige. Förslaget är utarbetat i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna.

Läs vidare

Högre andel biblioteksbesökare

plattan0102

Andelen som det senaste året har besökt ett bibliotek fortsätter att öka. Det visar resultaten av årets SOM-mätning från Göteborgs universitet, som i 30 år har mätt attityder och utvecklingstrender i olika samhällsfrågor. 58 procent av befolkningen besökte någon gång under det senaste året ett bibliotek, en ökning med tre procentenheter sedan förra mätningen. Sedan några år har andelen biblioteksbesökare ökat, efter att under en längre tidsperiod ha sjunkit. Hela undersökningen kan läsas här.

Läs vidare

Framgång för e-böcker i EU-domstolen

books-1176150_1920

Den internationella biblioteksvärlden välkomnar beskedet från generaladvokaten vid EU-domstolen inför avgörandet av ett fall där den holländska biblioteksföreningen är i strid med holländska upphovsrättshavare. Frågan handlar om e-böcker ska jämställas med traditionella böcker vid utlåning eller inte. Fallet har viktig principiell betydelse för bibliotekssektorn inom hela EU. Läs vidare

Remissvar EU på hemmaplan

globe-1013554_1920Svensk biblioteksförening har lämnat in remissvar på utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Utredningens uppdrag har varit att främja insyn, delaktighet och inflytande för enskilda och organisationer i frågor som beslutas av EU.  Läs vidare

Remissvar demokratiutredningen

the-riksdag-346747_1920Svensk biblioteksförening har lämnat ett remissvar på ”Låt fler forma framtiden”, 2014 års Demokratiutredning (SOU 2016:5). Utredningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas. Läs vidare

Upp till kommunerna att satsa på skolbiblioteken!

Hampus Levin får hjälp av bibliotekarien Lisa Åström att låna en bok. I kön till att låna står klasskompisen Tobias Cederberg.

”Regeringen har nu beslutat om en förordning för att öka bemanningen på landets skolbibliotek. Det är nu upp till kommunerna att se till att detta efterföljs. Om skolbibliotekens fulla potential används rätt kan det bidra till att svenska skolan blir mer likvärdig.” Det skriver Calle Nathanson och Niclas Lindberg, ordförande respektive generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Läs hela artikeln på Dagens Samhälles webbplats.