Biblioteksdagarna 2011

Digert program om forskningsbibliotek

Biblioteksdagarna 2012 har många programpunkter som handlar om forskningsbibliotek. Under tre dagar anordnas seminarier om exempelvis avtalslicenser, Dewey i praktiken, digitaliseringens betydelse för forskaren, synliggörande av lärosätets forskare, värdegrundsarbete, ranking, användarstyrt förvärv, förändringsarbete, Open Access, universitetsbiblioteket och sociala medier, litteratur i högskoleutbildningen och den tekniska infrastrukturen. Läs vidare

Besök en internetbuss under Biblioteksdagarna

Netti-Nysse är en internetbuss som hör till Tammerfors bibliotek. Bussen har en hög teknisk standard och är utrustad med ett tiotal datorplatser och trådlöst internet. Du är välkommen att besöka bussen under Biblioteksdagarnas första dag, måndag den 7 maj. Läs vidare

Nytt material: Olika syn på saken

Varje år äger 68 miljoner fysiska och ett okänt antal virtuella biblioteksbesök rum och folkbiblioteken är mycket uppskattade och högt värderade. Samtidigt visar statistiken att det är en svagt minskande andel av svenskarna som besöker ett bibliotek varje år. Utvecklingen väcker frågor om för vem biblioteken ska finnas och vad de ska göra. För att fördjupa kunskaperna och underlätta diskussionerna har Svensk Biblioteksförening låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det ska vara. Läs vidare

Vi söker volontär till Biblioteksdagarna

Vill du vara med och arbeta under Biblioteksdagarna i Visby 11-13 maj? Vi söker en medlem som under dagarna kan hjälpa till i mötesbyrån, skylta lokaler, hjälpa deltagare till rätta osv osv. Vi står för resa och logi, någon ytterligare ersättning utgår inte. Anmäl ditt intresse senast 23 mars till Wiviann Wilhelmsson ww@biblioteksforeningen.org

Anmäl dig till Biblioteksdagarna


Programmet för Biblioteksdagarna 2011 finns nu presenterat på konferensens hemsida. Varmt välkommen med din anmälan!

Biblioteken erbjuder fri tillgång till information och kunskap och de är en viktig byggsten i ett demokratiskt samhälle. Den pågående och omfattande förändringen av informationssamhället försätter biblioteken i brytpunkten mellan det ständiga flödet i en digital och global värld och den mer konstanta berättelsen på papper mellan två pärmar.