Almanackan

15 Augusti, 2014 till 16 Augusti, 2014

Mobila möten

Välkommen till årets bästa konferens för alla oss som arbetar med mobil biblioteksverksamhet.

Vi tittar närmre på förändringar i omvärlden, upphandlingsprocessen, nya lagar och regler som påverkar oss på vägarna, den nya bibliotekslagen och nya tekniska lösningar.
Men framför allt kommer vi att titta närmre på tre av våra viktigaste mötesplatser och den service vi ger och skulle kunna ge. Få inspiration till att utveckla verksamheten mot skolor, förskolor och äldre.

Medverkar gör bl.a. Ian Stringer som arbetat med mobila bibliotek på IFLA, Maria Ehrenberg regionbibliotekarie, Kjell Ahlgren Skolinspektionen, Susanna Ekström förskollärare och litteraturpedagog, Mobilis-gruppen inom Norsk Biblioteksforening.

Arrangerar gör Mobila biblioteken, Falkenberg i samarbete med Svensk biblioteksförening

Om konferensen, program och förslag på boende
Program som pdf

Inbjudan

 


9 September, 2014

Nordisk Afrikadag för bibliotekarier

Ett halvdagsseminarium för bibliotekarier som möter studenter och forskare med inriktning på det moderna Afrika – och för andra intresserade. Det är femte gången som Nordiska Afrikainstitutet anordnar fortbildning för bibliotekarier och andra intresserade.

Mer information, registrering och program: Nordisk Afrikadag
Sista anmälningsdag 3 september.

2 Oktober, 2014

Från by till byte: digital lokalhistoria


Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Umeå universitetsbibliotek

Plats: Umeå universitet

20 Oktober, 2014

Prisceremoni för Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk Biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Läs mer: www.biblioteksforeningen.org

23 Oktober, 2014 till 24 Oktober, 2014

Mötesplats Borås

Mötesplatskonferens i Borås 2014 har tema Forskande praktiker och forskare i praktiken.

Läs mer: www.hb.se/hbs

 

13 November, 2014 till 14 November, 2014

Svenska Daisykonsortiets konferens

2014 års upplaga av Svenska Daisykonsortiets konferens om tillgänglighet, anpassade medier och inkluderande publicering. Konferensen avslutas med konsortiets årsmöte.

Mer information kommer på www.daisy.mtm.se 

27 November, 2014

Medvetet mediebruk – vet vad du gör, tolka vad du ser

En dag om medie- och informationskunnighet.

Arrangörer: MedieCentrum Västerbotten, Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Umeå kommun

28 November, 2014

Allas gymnasiebibliotek? Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier

Hur gör vi våra gymnasiebibliotek tillgängliga och viktiga för alla elever? Välkommen till en informationsdag för personal på Sveriges gymnasiebibliotek. Dagen arrangeras av Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och äger rum i centrala Stockholm. Informationsdagen är avgiftsfri. Boka datumet! Mer information och program kommer i början av september.

 

6 Maj, 2015 till 7 Maj, 2015

Biblioteksdagarna 2015

Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar i Lund 2015. Följ oss på vår sida Biblioteksdagarna på Facebook.

Mer information