Almanackan

mars 13mars 12 mars 13

Expertnätverksträff för skolbibliotek

Hur vet vi att vi är bra? Att mäta, tolka och utvärdera skolbibliotek

Välkomna till träff med Svensk biblioteksförenings expertnätverk för skolbibliotek.

Program

Anmälan senast 2 mars till info@biblioteksforeningen.org  Anmälan är endast möjlig för enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening.

Glöm ej att ange specialkost.

mars 20mars 19 mars 20

Expertnätverksträff: Barn Bibliotek Webb

Välkomna till träff med Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för Barn Bibliotek Webb, BBW.

Program

Anmäl dig senast måndag 9 mars till:

info@biblioteksforeningen.org

Glöm inte att anmäla specialkost. Dagen är kostnadsfri. Du måste vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening för att delta. Lunch och fika ingår.

mars 20mars 19 mars 20

Game of tones – Svenska musikbiblioteksföreningens årsmöte

Game of tones
Svenska musikbiblioteksföreningen inbjuder till årsmöte och kursdag om musik och medeltid
Dagen avslutas med besök på Medeltidsmuseet  och ”Medeltidsmiddag”
Mer information: www.smbf.nu

mars 23mars 23 mars 23

Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande

Marskonferens i Umeå
Traditionsenligt anordnar Umebiblioteken i samverkan en konferens under mars månad.
Program och anmälan

mars 25mars 25 mars 25

Digikult 2015

Digikult är en årligt återkommande konferens om digitalisering av kulturarvet. Temat för Digikult 2015 är delaktighet, tillgänglighet och utveckling. I år inledningstalar kulturminister Alice Bah Kuhnke och riksantikvarie Lars Amréus. I årets program handlar flera punkter specifikt om biblioteksverksamhet. Program och anmälningsformulär finns här.

mars 27 @ 13:00mars 27 @ 16:00 mars 27 @ 13:00

Möte med expertnätverk för konst, arkitektur och design

Välkommen till ett första möte med expertnätverket för konst, arkitektur, design och konsthantverk!

Vi träffas på Konstbiblioteket vid Nationalmuseum/Moderna museet den 27 mars kl. 13! Jakob Kihlberg som är forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening informerar om senaste nytt från föreningen, Maria Sylvén visar Konstbiblioteket och Liselotte Winka ger en kort presentation av Art Discovery Group Catalogue. Men framförallt vill vi gärna diskutera expertnätverkets syfte och framtida aktiviteter! Varmt välkommen!

Anmälan senast den 24/3 till: konstbiblioteket@nationalmuseum.se

april 14april 14 april 14

Mötesplats Open Access 2015

Mötesplats Open Access anordnas i år i Malmö den 14-15 april. Konferensen arrangeras i samarbete mellan Malmö högskola och programmet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket.

Årets huvudtalare är Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata. Program och anmälan finns här.

april 15april 14 april 15

Bibliotopia Skaraborgskonferensen 2015

Inspiration kring den framtid vi formar själva, från Danmark, Finland, Sverige. Program och anmälan på www.kulturivast.se

april 16april 15 april 16

KLYS Kvalitetskonferens 2015

Välkommen till en rikskonferens om konstnärlig kvalitet, kulturskapares villkor och nya kulturpolitiska spelregler i Sverige. Konferensen arrangeras av KLYS, de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation.

Under en heldagskonferens på Kägelbanan i Stockholm torsdagen den 16 april 9.15-16.45 ska vi undersöka hur kvalitetsbegreppet(n) hanteras i det svenska kulturlivet, särskilt i ljuset av kultursamverkansmodellen och regionaliseringen av kultur- och konstpolitiken.Vilken är kopplingen till principen om armlängds avstånd och hur har relationen mellan professionalitet och amatörkultur påverkats? Hur påverkas konstformer som litteraturen regionalt sett och kvalitetsperspektivet i stort? Medverkar gör bl.a. Elisabet Rynell, författare, David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent, Jesper Söderström, direktör Sveriges författarfond, Astrid Assefa, skådespelare, regissör och logonom, Ole Wiggo Bang, opera-och orkesterchef Wermlandsoperan, Linnéa Lindsköld, forskare vid Högskolan i Borås, samt en rad regionala kulturchefer.

Modererar gör Anders Rydell, författare och chefredaktör för tidningen Konstnären. KLYS ordförande, poeten Mats Söderlund introducerar dagen.
Program och anmälan:   www.delegia.com/kvalitetskonferensen

april 17april 16 april 17

Använd Äppelhyllan!

Välkomna till träff fredag 17 april med Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för bibliotek med Äppelhylla.

Program

Anmäl dig senast måndag 30 mars till:

info@biblioteksforeningen.org 

Glöm inte att anmäla specialkost. Dagen är kostnadsfri. Du måste vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening för att delta. Lunch och fika ingår.

april 24april 23 april 24

Sharing is caring

Sharing is caring – en heldag om digitala utmaningar för informationsförsörjning och resursdelning
Det öppna biblioteket ingår i ett globalt sammanhang, delar med sig av sina samlingar och bidrar till informationsfrihet, samtidigt som perspektivet har förskjutits till användare som mer och mer sköter sin informationsförsörjning på egen hand. Användare, resurser och system – hur går ekvationen ihop? Välkommen till en konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete.
Program
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Stockholm, Malmö stadsbibliotek samt Kungliga biblioteket

maj 6maj 6 maj 6

Biblioteksdagarna 2015

Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar i Lund 2015. Följ oss på vår sida Biblioteksdagarna på Facebook.

Mer information

maj 6maj 5 maj 6

Frukostträff för nya expertnätverket för upphovsrätt

Det nya expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt har sin första träff under Biblioteksdagarna i Lund den 6 maj. Det är ett frukostmöte kl. 8.30 – 10.00.
Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen.

De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

maj 6 @ 08:30maj 6 @ 08:30 maj 6 @ 08:30

Frukostträff för expertnätverket för meröppna bibliotek

Expertnätverket för meröppna bibliotek har en frukostträff under Biblioteksdagarna i Lund. Den 6 maj 8.30 – 10.00.
Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen. Program.

De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

maj 7maj 6 maj 7

Träff för nya expertnätverket för barnbibliotek

Det nystartade expertnätverket för barnbibliotek har sin första träff i anslutning till Biblioteksdagarna i Lund, 7 maj kl. 15.00 – 17.30 på Lunds stadsbibliotek.

Program

Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen. De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

maj 21maj 20 maj 21

African Crime: Facts and Fiction 

Meet authors and researchers discussing the trend of African crime fiction and crime in an African setting.
Bland författare i programmet, Margret Orford (Sydafrika) och Helon Habila (Cordite Books, Nigeria)
Programmet hålls på engelska. Program och anmälan kommer under våren.
www.nai.uu.se

maj 28maj 28 maj 28

Träff tidskriftsnätverket

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för tidningar och tidskrifter på folk- och skolbibliotek anordnar träff 28 – 29 maj på Väven i Umeå. Ur programmet: Visning av Väven, Ola Nordebo chefredaktör på Västerbotten-Kurirren föreläser om mediekrisen och tidningar och tidskrifter i framtiden, besök på Kvinnohistoriskt museum.
Mer information om program och praktiska saker kommer inom kort.
Om nätverket.

juni 1juni 1 juni 1

Expertnätverksträff för statliga bibliotek

Expertnätverket för statliga bibliotek ordnar en lunch till lunch-träff i Karlskrona 1 – 2 juni. Mer information om program och anmälan kommer inom kort.

oktober 26oktober 25 oktober 26

Prisceremoni Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi bekräfta framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek och synliggöra bibliotekens uppgift i samhället. Prisceremoni är öppen för alla. Välkommen!