Almanackan

9 September, 2015 till 10 September, 2015 World Trade Center Lokal: Atlanta

Träff expertnätverket fängelsebibliotek

Den 9-10 september är det dags för Svensk biblioteksförenings nätverksträff för alla som arbetar med biblioteksverksamhet på anstalt och/eller häkten. På programmet: erfarenhetsutbyte med norska kollegor, föreläsningar om kvinnor inom Kriminalvården och studiebesök på kvinnoanstalten Färingsö.
Program

Anmäl till info@biblioteksforeningen.org
Kom ihåg att ange fullständigt personnummer inför studiebesöket på Färingsö och att ange önskemål om kost.
Nätverksträffen är gratis för enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Att vara medlem kostar 350 kronor per år. För övriga kostar denna träff 350 kronor. Bli medlem här.

26 Oktober, 2015 Stockholms stadsbibliotek Rotundan

Prisceremoni Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi bekräfta framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek och synliggöra bibliotekens uppgift i samhället. Prisceremoni är öppen för alla. Välkommen!

5 November, 2015 08:30 till 5 November, 2015 16:00 Sliperiet

Digitala kompetenser och framtidens lärande

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för skolbibliotek och Svensk biblioteksförenings regionförening Västerbotten bjuder tillsammans med Mediecenter region Västerbotten in till forskarfrukost och expertnätverksträff 

 

Anmäl till expertnätverksträffen info@biblioteksforeningen.org

Anmälan till forskarfrukosten – se program.

Program

27 November, 2015

Allas gymnasiebibliotek?

Allas gymnasiebibliotek? Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier

Hur gör vi våra gymnasiebibliotek tillgängliga och viktiga för alla elever? Välkommen till en informationsdag för personal på Sveriges gymnasiebibliotek. Dagen arrangeras av Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och äger rum i centrala Stockholm. Informationsdagen är avgiftsfri. Mer information och program: interbib.se och mtm.se.

4 December, 2015 Hörsalen Göteborgs stadsbibliotek

Hur fri är friheten? – Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och bibliotekens demokratiska uppdrag

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Bibliotekslagen §2.
Välkomna denna dag där vi tar upp frågor om yttrandefrihet, demokrati, fri åsiktsbildning och bibliotekens roll. Lever biblioteken upp till sitt uppdrag? Vilka gränser för yttrandefriheten drar vi på biblioteken när det gäller upplåtelse av lokaler? Vilka ytterligare gränser drar vi när vi avvisar inköpsförslag som vi tycker är ”felaktiga”? Och hur kommunicerar vi dessa gränser gentemot besökarna?

Medverkande är bland andra Helene Lööw, docent i historia med särskild inriktning på extremism och samhällsskydd, Christina Persson bibliotekschef Göteborgs stadsbibliotek, Ragnhild Brandstedt Mariestads stadsbibliotek.  Moderator för dagen är Niclas Lindberg generalsekreterare Svensk Biblioteksförening.

Program kommer inom kort.

11 Maj, 2016 till 12 Maj, 2016 Aros Congress Center

Biblioteksdagarna 2016

Välkommen till de ledande branschdagarna 11-12 maj 2016 i Västerås!