Almanackan

14 April, 2015 till 15 April, 2015 Orkanen, Malmö högskola

Mötesplats Open Access 2015

Mötesplats Open Access anordnas i år i Malmö den 14-15 april. Konferensen arrangeras i samarbete mellan Malmö högskola och programmet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket.

Årets huvudtalare är Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata. Program och anmälan finns här.

15 April, 2015 Stadsteatern

Bibliotopia Skaraborgskonferensen 2015

Inspiration kring den framtid vi formar själva, från Danmark, Finland, Sverige. Program och anmälan på www.kulturivast.se

16 April, 2015 Kägelbanan

KLYS Kvalitetskonferens 2015

Välkommen till en rikskonferens om konstnärlig kvalitet, kulturskapares villkor och nya kulturpolitiska spelregler i Sverige. Konferensen arrangeras av KLYS, de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation.

Under en heldagskonferens på Kägelbanan i Stockholm torsdagen den 16 april 9.15-16.45 ska vi undersöka hur kvalitetsbegreppet(n) hanteras i det svenska kulturlivet, särskilt i ljuset av kultursamverkansmodellen och regionaliseringen av kultur- och konstpolitiken.Vilken är kopplingen till principen om armlängds avstånd och hur har relationen mellan professionalitet och amatörkultur påverkats? Hur påverkas konstformer som litteraturen regionalt sett och kvalitetsperspektivet i stort? Medverkar gör bl.a. Elisabet Rynell, författare, David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent, Jesper Söderström, direktör Sveriges författarfond, Astrid Assefa, skådespelare, regissör och logonom, Ole Wiggo Bang, opera-och orkesterchef Wermlandsoperan, Linnéa Lindsköld, forskare vid Högskolan i Borås, samt en rad regionala kulturchefer.

Modererar gör Anders Rydell, författare och chefredaktör för tidningen Konstnären. KLYS ordförande, poeten Mats Söderlund introducerar dagen.
Program och anmälan:   www.delegia.com/kvalitetskonferensen

17 April, 2015 World Trade Center, Lokal: Atlanta

Använd Äppelhyllan!

Välkomna till träff fredag 17 april med Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för bibliotek med Äppelhylla.

Program

Anmäl dig senast måndag 30 mars till:

info@biblioteksforeningen.org 

Glöm inte att anmäla specialkost. Dagen är kostnadsfri. Du måste vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening för att delta. Lunch och fika ingår.

24 April, 2015 World Trade Center

Sharing is caring

Sharing is caring – en heldag om digitala utmaningar för informationsförsörjning och resursdelning
Det öppna biblioteket ingår i ett globalt sammanhang, delar med sig av sina samlingar och bidrar till informationsfrihet, samtidigt som perspektivet har förskjutits till användare som mer och mer sköter sin informationsförsörjning på egen hand. Användare, resurser och system – hur går ekvationen ihop? Välkommen till en konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete.
Program
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Stockholm, Malmö stadsbibliotek samt Kungliga biblioteket

6 Maj, 2015 till 7 Maj, 2015

Biblioteksdagarna 2015

Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar i Lund 2015. Följ oss på vår sida Biblioteksdagarna på Facebook.

Mer information

6 Maj, 2015 AF-borgen

Frukostträff för nya expertnätverket för upphovsrätt

Det nya expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt har sin första träff under Biblioteksdagarna i Lund den 6 maj. Det är ett frukostmöte kl. 8.30 – 10.00.
Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen.

De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

6 Maj, 2015 08:30 AF-borgen

Frukostträff för expertnätverket för meröppna bibliotek

Expertnätverket för meröppna bibliotek har en frukostträff under Biblioteksdagarna i Lund. Den 6 maj 8.30 – 10.00.
Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen. Program.

De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

7 Maj, 2015 Lunds stadsbibliotek

Träff för nya expertnätverket för barnbibliotek

Det nystartade expertnätverket för barnbibliotek har sin första träff i anslutning till Biblioteksdagarna i Lund, 7 maj kl. 15.00 – 17.30 på Lunds stadsbibliotek.

Program

Deltagare i Biblioteksdagarna kan anmäla sig till träffen via formuläret för konferensen. De som bara deltar i nätverksträffen anmäler sig via info@biblioteksforeningen.org

8 Maj, 2015 Lunds universitetsbibliotek, Bromansalen

Expertnätverksträff: IFLA

Med Kapstaden i sikte. Välkomna på träff med Expertnätverket för IFLA.

Program

Anmälan senast 27 april till info@biblioteksforeningen.org  Anmälan är endast möjlig för enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening.

Glöm ej att ange specialkost.

21 Maj, 2015 Nordiska Afrikainstitutet

African Crime: Facts and Fiction 

Meet authors and researchers discussing the trend of African crime fiction and crime in an African setting.
Bland författare i programmet, Margret Orford (Sydafrika) och Helon Habila (Cordite Books, Nigeria)
Programmet hålls på engelska. Program och anmälan kommer under våren.
www.nai.uu.se

28 Maj, 2015 till 29 Maj, 2015 Väven

Träff tidskriftsnätverket

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för tidningar och tidskrifter på folk- och skolbibliotek anordnar träff 28 – 29 maj på Väven i Umeå. Ur programmet: Visning av Väven, Ola Nordebo chefredaktör på Västerbotten-Kurirren föreläser om mediekrisen och tidningar och tidskrifter i framtiden, besök på Kvinnohistoriskt museum.
Program
Anmälan till Liss Carlsson

1 Juni, 2015 till 2 Juni, 2015 Marinmuseet

Expertnätverksträff för statliga bibliotek

Expertnätverket för statliga bibliotek ordnar en lunch till lunch-träff i Karlskrona 1 – 2 juni. Mer information om program och anmälan kommer inom kort.

26 Oktober, 2015 Stockholms stadsbibliotek Rotundan

Prisceremoni Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi bekräfta framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek och synliggöra bibliotekens uppgift i samhället. Prisceremoni är öppen för alla. Välkommen!