Almanackan

9 September, 2014

Nordisk Afrikadag för bibliotekarier

Ett halvdagsseminarium för bibliotekarier som möter studenter och forskare med inriktning på det moderna Afrika – och för andra intresserade. Det är femte gången som Nordiska Afrikainstitutet anordnar fortbildning för bibliotekarier och andra intresserade.

Mer information, registrering och program: Nordisk Afrikadag
Sista anmälningsdag 3 september.

2 Oktober, 2014

Från by till byte: digital lokalhistoria


Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Umeå universitetsbibliotek

Plats: Umeå universitet

17 Oktober, 2014 Carolus Rex, Kultur i väst, Rosenlundsgatan 4

Träff för Expertnätverket för skolbibliotek

Synliggör skolbiblioteket! Att kommunicera bibliotekets potential i skolan

Hur synliggörs skolbiblioteken bäst? Kom till Göteborg och diskutera frågan med andra i Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för skolbibliotek.

Anmälan: Senast den 3/10 till info@biblioteksforeningen.org Glöm inte att anmäla
specialkost.

Program

20 Oktober, 2014

Prisceremoni för Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk Biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Läs mer: www.biblioteksforeningen.org

23 Oktober, 2014 till 24 Oktober, 2014

Mötesplats Borås

Mötesplatskonferens i Borås 2014 har tema Forskande praktiker och forskare i praktiken.

Läs mer: www.hb.se/hbs

 

13 November, 2014 till 14 November, 2014

Svenska Daisykonsortiets konferens

2014 års upplaga av Svenska Daisykonsortiets konferens om tillgänglighet, anpassade medier och inkluderande publicering. Konferensen avslutas med konsortiets årsmöte.

Mer information kommer på www.daisy.mtm.se 

27 November, 2014

Medvetet mediebruk – vet vad du gör, tolka vad du ser

En dag om medie- och informationskunnighet.

Arrangörer: MedieCentrum Västerbotten, Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Umeå kommun

28 November, 2014

Allas gymnasiebibliotek? Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier

Hur gör vi våra gymnasiebibliotek tillgängliga och viktiga för alla elever? Välkommen till en informationsdag för personal på Sveriges gymnasiebibliotek. Dagen arrangeras av Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och äger rum i centrala Stockholm. Informationsdagen är avgiftsfri. Boka datumet! Mer information och program kommer i början av september.

 

6 Maj, 2015 till 7 Maj, 2015

Biblioteksdagarna 2015

Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar i Lund 2015. Följ oss på vår sida Biblioteksdagarna på Facebook.

Mer information