Almanackan

23 Oktober, 2014 till 24 Oktober, 2014

Mötesplats Borås

Mötesplatskonferens i Borås 2014 har tema Forskande praktiker och forskare i praktiken.

Läs mer: www.hb.se/hbs

 

7 November, 2014 Kulturutveckling Silvanum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle Lokal: Yggdrasil

Digibib-träff

Starta om bibblan! – Workspace om nätintegritet
Träff i expertnätverket för digitala
bibliotekstjänster
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för digitala bibliotekstjänster ordnar träff i Gävle den 7 november 9.30 – 16.30. Program kommer inom kort. Anmälan till info@biblioteksforeningen.org
Kom ihåg att ange önskemål om kost. Dagen är kostnadsfri för medlemmar i Svensk biblioteksförening. Lunch och fika ingår.

10 November, 2014 till 11 November, 2014 Carolina Rediviva

Nätverksträff om högskolebibliotekens pedagogiska roll

 

Nätverket för högskolebibliotekens pedagogiska roll ordnar den 10-11 november en nätverksträff på Carolina Rediviva i Uppsala. Temat för träffen är utvärdering. Program och anmälningsformulär finns här.

 

 

11 November, 2014 Södertörns högskola

Seminarium: Skolbiblioteken i den högre utbildningen

BiblioteksfšreningenVälkommen att delta i ett seminarium 11/11 om skolbibliotekens ställning i de högre utbildningarna. Skolbibliotekens uppdrag är bland annat att stödja elevers lärande och stimulera intresset för läsning och litteratur. Skolbiblioteken är, trots detta, inte ett prioriterat område inom de högre utbildningarna. Läs vidare

13 November, 2014 till 14 November, 2014 Nordic Light Hotel

Tillgänglighet framför allt!

2014 års upplaga av Svenska Daisykonsortiets konferens om tillgänglighet, anpassade medier och inkluderande publicering. Konferensen avslutas med konsortiets årsmöte.

Tillgänglighet framför allt! Om olika sätt att öka tillgången till tryckt information och litteratur för personer med funktionsnedsättning

Att kunna få tillgång till information och litteratur är en grundläggande mänsklig rättighet. Litteratur är viktigt och tillgänglig litteratur är viktigare än viktigt, annars finns det de som inte kan läsa alls.  Det finns vägar för varje behov. Med hjälp av teknik och fördjupad kunskap ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att uppnå detta. Ur ett brett perspektiv belyser konferensen området och ger oss inblickar, utblickar och lägesrapporter genom olika projekt och verksamheter, både i Sverige och Norge. Ledord är ansvar, teknik och delaktighet och vi sätter tillgängligheten framför allt.

Konferensen vänder sig till alla som på olika sätt ansvarar för, arbetar med eller är intresserade av att göra information och litteratur tillgänglig.

Mer information: www.daisy.mtm.se 

21 November, 2014 Nordiska Afrikainstitutet, NAI

Träff för Expertnätverket för IFLA

DSC_5504Expertnätverket för IFLA träffas för att dela erfarenheter från WLIC 2014 i Lyon och som ett upptaktsmöte inför WLIC 2015 i Kapstaden.

Anmälan: Senast den 10/11 till es@biblioteksforeningen.org Glöm inte att anmäla specialkost. Dagen är öppen för enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening som är med i expertnätverket. Ingen avgift, lunch och fika ingår.

Program

27 November, 2014

Sant, falskt eller mittemellan – en dag om medie- och informationskunnighet

En dag om medie- och informationskunnighet.
Arrangörer: MedieCenter i Västerbotten, Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Umeå kommun
Läs mer: www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se

28 November, 2014

Allas gymnasiebibliotek? Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier

Hur gör vi våra gymnasiebibliotek tillgängliga och viktiga för alla elever? Välkommen till en informationsdag för personal på Sveriges gymnasiebibliotek. Dagen arrangeras av Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och äger rum i centrala Stockholm. Informationsdagen är avgiftsfri. Boka datumet! Mer information och program kommer i början av september.

Mer information, program och anmälan: www.interbib.se eller www.mtm.se

 

15 December, 2014 till 16 December, 2014 Sollentuna bibliotek

Nätverksträff HBTQ

Expertnätverket för hbtq-frågor på bibliotek ordnar träff på Sollentuna bibliotek. Bl a presenteras arbetet med certifiering av Sollentuna bibliotek och framtida aktiviteter för nätverket diskuteras. Program

Anmälan

23 Mars, 2015 till 24 Mars, 2015 Umeå

Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande

Marskonferens i Umeå
Traditionsenligt anordnar Umebiblioteken i samverkan en konferens under mars månad. Program kommer inom några veckor, men vik redan nu datumen för en konferens i Väven.

6 Maj, 2015 till 7 Maj, 2015

Biblioteksdagarna 2015

Välkommen till bibliotekens ledande branschdagar i Lund 2015. Följ oss på vår sida Biblioteksdagarna på Facebook.

Mer information