Allmänt

Fritt Ord 250

Jonas Nordin, bokflikÅr 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Under Tryckfrihetsåret 2016 kommer en mängd myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda intressenter att ha programaktiviteter som uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information i Sverige och i omvärlden, historiskt, i nutid och i framtiden.

Under biblioteksdagarna i Västerås Aros Congress Center kommer Jonas Nordin, forskare och historiker på Kungliga biblioteket redogör för de idéer och strömningar som låg till grund för tryckfrihetsordningen från 1766 och berättar om ett urval av de aktiviteter som pågår under jubileumsåret. Läs vidare

Utökad sekretess för biblioteken

Nu har ett nytt förslag från regeringen kommit som innebär att bibliotekssekretessen, som bland annat gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.

Svensk biblioteksförening har flera gånger påtalat behovet av att ändra lagstiftningen på detta område och välkomnar förslaget.

Läs mer på regeringens webbplats:

www.regeringen.se

Se även:

”Några frågor om offentlighet och sekretess”

Välkommen till de ledande branschdagarna!

bibdagarNu finns programmet klart för Biblioteksdagarna i Västerås 11-12 maj 2016. Som medlem i Svensk biblioteksförening deltar du i Biblioteksdagarna till självkostnadspris. Välkommen!

Datum: 11-12 maj
Plats: Aros Congress Center, Västerås

Svensk biblioteksförenings årsmöte och konferens är de ledande branschdagarna i bibliotekssverige. Det är ett stort och självklart evenemang för alla med biblioteksanknytning. Läs vidare

Boka i kalendern! Mötesplats Profession – Forskning

Föreningens årliga forskardag går från och med i år samman med konferensen Mötesplats Borås. Under gemensam flagg arrangeras för första gången konferensen under nytt namn: Mötesplats Profession – Forskning. 

Konferensen äger rum 27-28 oktober i Borås och arrangörer är Högskolan i Borås, Kultur i Väst, Stadsbiblioteket Borås stad och Svensk biblioteksförening.

Läs vidare

Expertnätverk: Skolbiblioteken och elevers kompetenser

Föreningens Expertnätverk för skolbibliotek träffas 11 mars och diskuterar hur skolbiblioteken kan arbeta för att stärka elevers kompetenser. Det blir en dag om läsning, MIK och elevers lärande. Medverkar gör bland andra Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket och Lena Fagerström, projektledare Läs vidare

De första 100 åren i demokratins tjänst

Svensk biblioteksförening firade under 2015 sina första 100 år med stort kalas på Biblioteksdagarna i Lund i våras och mingel på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Föreningen avslutade igår sitt 100-årsfirande genom ett Jubileumssymposium på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Läs vidare

Hearing om open access

I december 2015 deltog Svensk biblioteksförening i regeringens hearing angående nationella riktlinjer för öppen tillgång (open access) till vetenskaplig information.

Vetenskapsrådet, med stöd av Kungliga biblioteket, gavs 2013 i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Vetenskapsrådet överlämnade ett förslag till regeringen i januari 2015.

Läs vidare