Allmänt

Mörkt i ny statistik

KBFör andra året i rad kommer Kungliga biblioteket, KB, med en rapport som samlar statistiken för de offentligt finansierade biblioteken. KB konstaterar att det är 25 färre bibliotek i årets statistik och att det följaktligen också skett en något minskad utlåning av fysiska medier. E-bokslånen ligger oförändrat. Läs vidare

Ny regionförening bildad

Svensk biblioteksförenings åttonde regionförening bildades under Biblioteksdagarna i Västerås.
Regionföreningen Södra Svealand ska samla medlemmar i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Vid det konstituerande mötet deltog knappt tjugo medlemmar från både folk-, sjukhus-, skol- och länsbibliotek. En interimsstyrelse valdes vid bildandet. Läs vidare

Columbus, nästa!

IFLA-2016-LogoVälkomna på träff med Expertnätverket för IFLA. Vi träffas fredag 27 maj och förbereder oss för WLIC 2016 i Columbus. Läs vidare

Välkomna till Statliga Nätverkets vårmöte 2016 i Stockholm

Biblioteksföreningen Södertälje StadsbibliotekSista maj är det dags för det Statliga nätverkets vårmöte: ”Utvärdering som metod för utveckling, omorientering och förändring samt de statliga bibliotekens plats i den nationella biblioteksstrategin”. Läs vidare

Tack för årets Biblioteksdagar!

webb-6340Vi på Svensk biblioteksförening vill tacka alla deltagare, medverkande, samarbetspartner och utställare för årets Biblioteksdagar. Läs vidare

Ny styrelse efter Biblioteksdagarna

På bilden saknas Pelle Snickars. Foto Elisabeth Ohlson Wallin

På årsmötet för Svensk biblioteksförening valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Pelle Snickars och Jens Torhauge.

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Där är han också affilierad forskare vid HUMlab och sitter i styrelsen för Umeå universitetsbibliotek. Pelle var tidigare forskningschef på Kungliga biblioteket och har arbetat ett decennium inom den svenska ABM-sektorn.

Läs vidare

Mötesplats Profession-Forskning 27-28 oktober

puff_motesplatsMötesplats Profession – Forskning har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet och ger utrymme för reflektioner kring evidensbaserat arbete och andra forskningsmetoder. Läs vidare