Allmänt

Säkra medelhavsinstitutens bibliotek

 

Helene Hellmark KnutssonRegeringen har i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) aviserat att stödet till de svenska medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul successivt ska dras in för att helt upphöra under 2017.

 

Institutens bibliotek spelar en viktig roll för att främja svensk forskning och högre utbildning om antikens kultur och samhällsliv, men även för en rad andra ämnesområden. Instituten underlättar internationellt och tvärvetenskapligt samarbete och fungerar som viktiga mötesplatser för interkulturellt utbyte. Institutens bibliotek är en integrerad och väsentlig del av verksamheten. Läs vidare

Ris och ros över budgetpropositionen

BP2015Den nya regeringen lämnade i dag sin första budgetproposition med förslag till statsbudget för 2015. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Under mandatperioden vill de tre rödgröna partierna avsätta 6 miljoner Läs vidare

”Vi arbetar i medborgarnas tjänst”

VI-ARBETAR-I-MEDBORGARNAS-TJANSTMediestrategiskt arbete är centralt för alla typer av bibliotek. De senaste åren har bibliotekens urval av medier varit satt under debatt. Hur resonerar bibliotekarier och andra biblioteksanställda kring förvärv och annat mediestrategiskt arbete? Hur formuleras principerna för arbetet i bibliotekens medieplaner? Vilken roll spelar biblioteksanvändarna i urvalsarbetet?
Svensk biblioteksförenings Utvecklingsråd för verksamhetsfrågor gav universitetslektor Åsa Söderlind och universitetsadjunkt Gullvor Elf på Högskolan i Borås, i uppgift att kartlägga hur detta arbete ser ut. Det Läs vidare

Ny ordförande för Bengt Hjelmqvists pris

MariaJacobssonSvensk biblioteksförenings styrelse har utsett Maria Jacobsson till ny ordförande för Bengt Hjelmqvists pris. Maria tar över efter Torbjörn Nilsson som varit ordförande för de senaste årens juryarbete.

Priset instiftades 1964 och delas årligen ut för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Prissumman är 25 000:- kronor.

Övriga juryledamöter:
Nina Dawod, Uppsala stadsbibliotek
Peter Björkman, Bibliotek Botkyrka
Anette Mjöberg, Hässleholms stadsbibliotek
Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek

Läs mer: Sveriges biblioteks utmärkelser 2014

Telefonväxeln ur funktion

Kansliets växel är för närvarande ur funktion . Mobilnummer till kansliets personal hittar du här.

Seminarium: Skolbiblioteken i den högre utbildningen

BiblioteksfšreningenVälkommen att delta i ett seminarium 11/11 om skolbibliotekens ställning i de högre utbildningarna. Skolbibliotekens uppdrag är bland annat att stödja elevers lärande och stimulera intresset för läsning och litteratur. Skolbiblioteken är, trots detta, inte ett prioriterat område inom de högre utbildningarna. Läs vidare

Grattis alla pristagare!

_T1A0211Rotundan på Stockholm stadsbibliotek var fullsatt när Svensk biblioteksförening delade ut 2014:års utmärkelser. Ordförande Calle Nathanson hälsade välkommen:

– Alla de åtta prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete och de är helt unika då pristagarna utses av Läs vidare