Allmänt

Kansliet önskar skön sommar!

Vi har sommarstängt från måndag 29 juni och öppnar igen måndag 10 augusti.

Skön sommar önskar vi på kansliet!

Almedalen: Utbildningsministern utesluter inte statligt stöd till skolbiblitek

Under seminariet En läsande klass i Almedalen fick utbildningsminister Gustav Fridolin en fråga om situationen för hälften av landets elever som saknar ett bemannat skolbibliotek. Ministern svarade att han inte utesluter statligt stöd för att komma tillrätta med situationen. Han vill också diskutera bemanningsnivån med skolans huvudmän. Svensk biblioteksförening välkomnar beskeden och publicerade samma dag en debattartikel och en annons som påminde regeringen om tidigare löften .

Välkommen till våra seminarium med skolbibliotek i fokus onsdag 1 juli!

Almedalen: Förtroendet och besöken ökar

CIwEG0AWsAAZjU9Under Almedalsveckan presenterade Henrik Oscarsson SOM-institutets analys av biblioteksbesökens utveckling. I kapitlet Stöder digitaliseringen biblioteksanvändningen? av Lars Höglund och Eva Wahlström beskrivs hur en nedåtgående trend har brutits och hur både förtroendet för Läs vidare

Almedalen: När infriar regeringen sina vallöften?

SKOLBIBLIOTEKCalle Nathanson, ordförande, och Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening, skriver i Dagens Samhälle. om bristen på bemannade skolbibliotek. Onsdag 1 juli arrangerar Svensk biblioteksförening två seminarium i Almedalen om skolbibliotek tillsammans med DIK och UR. 

De senaste veckornas biblioteksdebatt har varit livlig. Biblioteken engagerar – som rum, som verksamhet, som rättighet och som demokratisk styrka. Men är våra politiker lika engagerade? Det kommer Svensk biblioteksförening Läs vidare

Svensk biblioteksförening i Almedalen

ALLAS-RATT-TILLUnder Almedalsveckan 2015 arrangerar Svensk biblioteksförening två seminarier om skolbibliotek, ett samtal om att växa upp som rom i Sverige och ställer ut utställningen Katitzis resa genom Sverige.

Skolbibliotek i fokus
Tillsammans med Utbildningsradion (UR) och fackförbundet DIK arrangeras två seminarier med skolbibliotek i fokus. Politiker, företrädare från myndigheter och organisationer deltar i diskussionen. I det första seminariet medverkar experter som beskriver hur det ligger till Läs vidare

Synpunkter på digitala servicecenter

BiblioteksfšreningenFöreningen har lämnat synpunkter på förslaget om digitala servicecenter i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28). Föreningen ställer sig positivt till förslaget att skapa digitala servicecenter och framhåller folkbibliotekens redan betydande insatser Läs vidare

Anmälan öppen till eMedborgarveckan

eMedborgarvecka_logoeMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som pågår mellan 5-11 oktober 2015. eMedborgarveckan arrangeras nu för andra året av Digidelnätverket. Ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet är veckans fokus. Biblioteken dominerade bland förra årets aktörer. Läs vidare