Allmänt

Kansliet önskar skön sommar!

Vi har sommarstängt från måndag 29 juni och öppnar igen måndag 10 augusti.

Skön sommar önskar vi på kansliet!

Almedalen: Förnyade löften om skolbibliotek

IMG_2448Samtliga riksdagspartier medverkade i dag i paneldebatt på Almedalsbiblioteket om läsning. Debatten arrangerades av En läsande klass.

Svensk biblioteksförening var på plats Läs vidare

Almedalen: Förtroendet och besöken ökar

CIwEG0AWsAAZjU9Under Almedalsveckan presenterade Henrik Oscarsson SOM-institutets analys av biblioteksbesökens utveckling. I kapitlet Stöder digitaliseringen biblioteksanvändningen? av Lars Höglund och Eva Wahlström beskrivs hur en nedåtgående trend har brutits och hur både förtroendet för Läs vidare

Almedalen: När infriar regeringen sina vallöften?

SKOLBIBLIOTEKCalle Nathanson, ordförande, och Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening, skriver i Dagens Samhälle. om bristen på bemannade skolbibliotek. Onsdag 1 juli arrangerar Svensk biblioteksförening två seminarium i Almedalen om skolbibliotek tillsammans med DIK och UR. 

De senaste veckornas biblioteksdebatt har varit livlig. Biblioteken engagerar – som rum, som verksamhet, som rättighet och som demokratisk styrka. Men är våra politiker lika engagerade? Det kommer Svensk biblioteksförening Läs vidare

Svensk biblioteksförening i Almedalen

ALLAS-RATT-TILLUnder Almedalsveckan 2015 arrangerar Svensk biblioteksförening två seminarier om skolbibliotek, ett samtal om att växa upp som rom i Sverige och ställer ut utställningen Katitzis resa genom Sverige.

Skolbibliotek i fokus
Tillsammans med Utbildningsradion (UR) och fackförbundet DIK arrangeras två seminarier med skolbibliotek i fokus. Politiker, företrädare från myndigheter och organisationer deltar i diskussionen. I det första seminariet medverkar experter som beskriver hur det ligger till Läs vidare

Synpunkter på digitala servicecenter

BiblioteksfšreningenFöreningen har lämnat synpunkter på förslaget om digitala servicecenter i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28). Föreningen ställer sig positivt till förslaget att skapa digitala servicecenter och framhåller folkbibliotekens redan betydande insatser Läs vidare

Anmälan öppen till eMedborgarveckan

eMedborgarvecka_logoeMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som pågår mellan 5-11 oktober 2015. eMedborgarveckan arrangeras nu för andra året av Digidelnätverket. Ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet är veckans fokus. Biblioteken dominerade bland förra årets aktörer. Läs vidare