Allmänt

Lyonförklaringen på svenska

banner_lyon-declarationFöreningen har översatt Lyon Declaration on Access to Information and Development till svenska. Lyonförklaringen om tillgång till information och utveckling lanserades vid IFLA:s världskongress i Lyon i augusti 2014. Läs vidare

Nätverksträff HBTQ

Expertnätverket för hbtq-frågor på bibliotek har träff på Sollentuna bibliotek 15 – 16 december. På programmet: visning av biblioteket och presentation av arbetet med certifiering. Planering för framtiden.
Anmälan. Träffen är öppen för enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Ingen avgift, lunch och fika ingår.
Program

Kenyas biblioteksförening håller årsmöte

KENYA-2014-WEBSvensk biblioteksförening samarbetar sedan flera år med Kenyas biblioteksförening för att dela erfarenheter och kunskaper om bibliotekets roll i samhället, att bygga en stark organisation och att driva politiskt påverkansarbete. Representanter från Kenya gästade senast årsmötet i Umeå och höll ett seminarium på Biblioteksdagarna. Nu är dags för Svensk biblioteksförening att delta på KLA:s årsmöte i Eldoret i Kenya 29 november.

Inför årsmötet har de bägge föreningarna publicerat en ny broschyr som beskriver projektet och dess utveckling. Samarbetet sker inom ramen Läs vidare

Bibliotek på europeisk dagordning

EP_RedaEnigheten var total om att bibliotekens intressen ska säkerställas då europaparlamentariker från tre politiska grupper diskuterade under rubriken Improving access to information in the digital age: the role of libraries in the EU. Mötet arrangerades av EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), en fristående paraplyorganisation för nationella föreningar och institutioner i Läs vidare

Svar om kopiering på bibliotek och museer

SOU_logoSvensk biblioteksförening har inlämnat sitt yttrande över Följerättsutredningens betänkande Frågor om följerätt och om museernas kopiering (SOU 2014:36) till justitiedepartementet.

Utredningen föreslår att de möjligheter som Läs vidare

Nytt steg för Biblioteksbladet

BBL_8_ 2014-1Svensk biblioteksförening har beslutat att kalla till MBL-förhandling med anledning av sin avsikt att fatta beslut om en förändrad organisation för Biblioteksbladet, med inriktning att tidningen från och med nummer 1 2015 ska produceras av en extern byrå.

Argumenten för den föreslagna förändringen är att den stärker tidningens fria och obundna ställning, att den gynnar det kommande förnyelse- och utvecklingsarbetet och att den ger tillgång till breddad kompetens för utökad bevakningen av bibliotekens/medlemmarnas verksamhet. Läs vidare

Nya internetstatistiken visar oro för övervakning

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaDen årliga rapporten ”Svenskarna och internet” visar att Sverige ligger i toppen av internetanvändning i världen, att surfplattans användning har ökat stort och att en miljon svenskar ändå inte regelbundet använder internet. Orsakerna till det är främst ointresse, men det finns också mer Läs vidare