Utställare

Kontakt för utställning och annonser i Biblioteksbladet:

Bo Eriksson
bo.erikssonmedia@telia.com
Tel 070-714 90 55