Utställare

Utställare under Biblioteksdagarna:
Aktiv Säkerhet
Axiell
BIC
Biketjänst
BTJ
EBSCO
Elib
Exlibris
Folkuniversitetets Förlag
Iris Hjälpmedel
Lammhults Biblioteksdesign AB
Lustrum
Nationalencyklopedin
Open Library
Sofos Card Solutions

Kontakt för utställning och annonser i Biblioteksbladet:
Bo Eriksson
bo.erikssonmedia@telia.com
Tel 070-714 90 55