Kontakt

Anmälnings- och fakturafrågor:
Eva Silverplats
Tel 08-545 132 30, e-post es@biblioteksforeningen.org

Konferensansvarig, programfrågor:
Jenny Poncin
Tel 0730-884 100, e-post jp@biblioteksforeningen.org

Presskontakter:
Björn Orring
Tel 070-629 35 00, e-post: bo@biblioteksforeningen.org

Utställning och annonser i Biblioteksbladet:
Bo Eriksson
bo.erikssonmedia@telia.com
Tel 070-714 90 55

Svensk biblioteksförening

World Trade Center, D5
Box 70380
107 24 Stockholm
Tel 08-545 132 38
Fax 08-545 132 31
info@biblioteksforeningen.org