Avgifter

Före 20 april
Enskild medlem                3500 kr
Ej medlem                       4500 kr
Pensionärs- och
studentmedlemmar          1500 kr

Efter 20 april
Enskild medlem                4000 kr
Ej medlem                       5000 kr

Ovanstående är priser för Biblioteksdagarna 2016.

Ny medlemsförmån för institutionella medlemmar:
Fr o m 2015 får ni ett antal rabatterade platser på Biblioteksdagarna för anställda som inte är enskilda medlemmar. Rabatten är 1.000 kr per deltagare.
För information om anmälan ta kontakt med Eva Silverplats

Resa och logi tillkommer och betalas och bokas av deltagarna själva. Hela konferensavgiften debiteras även om man deltar i del av konferensen. I avgiften ingår luncher, kaffe och kvällsarrangemang.

Stipendier för studerande till konferenser:
På alla konferenser som Svensk biblioteksförening arrangerar finns det möjlighet för studerande att få stipendium för att delta. Det gäller för studerande på någon av biblioteksutbildningarna och den studerande ska vara medlem i föreningen. Stipendiet ger gratis deltagande i konferensen och bidrag upp till 1 000 kronor för resa och boende. Bidraget betalas ut i efterhand mot kvitton.
Ansökan om studentstipendium skickas till Svensk biblioteksförenings kansli, info@biblioteksforeningen.org. Ansökningarna behandlas fortlöpande efter det att konferensprogrammet publicerats på vår hemsida.