Avgifter

Före 20 april
Enskild medlem                3000 kr
Ej medlem                       4000 kr
Pensionärs- och
studentmedlemmar          1500 kr

Efter 20 april
Enskild medlem                3500 kr
Ej medlem                       4500 kr

Ovanstående är priser för Biblioteksdagarna 2014.

OBS! Rabatt på konferensavgiften gäller endast för enskild medlem, dvs det räcker inte att ditt bibliotek är institutionell medlem.
Resa och logi tillkommer och betalas och bokas av deltagarna själva. Hela konferensavgiften debiteras även om man deltar i del av konferensen. I avgiften ingår luncher, kaffe och festen på Umeå universitetsbibliotek på onsdagskvällen.

Stipendier för studerande till konferenser:
På alla konferenser som Svensk biblioteksförening arrangerar finns det möjlighet för studerande att få stipendium för att delta. Det gäller för studerande på någon av biblioteksutbildningarna och den studerande ska vara medlem i föreningen. Stipendiet ger gratis deltagande i konferensen och bidrag upp till 1 000 kronor för resa och boende. Bidraget betalas ut i efterhand mot kvitton.
Ansökan om studentstipendium skickas till Wiviann Wilhelmsson, Svensk biblioteksförenings kansli,
Ansökningarna behandlas fortlöpande efter det att konferensprogrammet publicerats på vår hemsida.