Årsmöte

Årsmöte 7 maj 2014

Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls onsdagen den 7 maj, klockan 15.00. Plats: Idun, Folkets Hus, Umeå.

Valberedningen tar emot förslag på nya styrelseledamöter. Valberedningens sammankallande är Inger Edebro Sikström

Sista motionsdag 7 februari

Sista motionsdag är måndagen den 7 februari 2014. Medlem eller grupp som önskar att viss fråga tas upp till beslut på årsmötet har att senast utsatt sista motionsdag skriftligt anmäla detta till kansliet: Svensk Biblioteksförening, Box 70380, 107 24 STOCKHOLM.

Styrelsen