Svensk biblioteksförening > Biblioteksdagarna > Anmälan Biblioteksdagarna 2016Skriv ut

Anmälan Biblioteksdagarna 2016

Namn (obligatorisk)

Arbetsplats

Postadress, arbetsplats

Postnummer och ort, arbetsplats

Postadress, faktura

Postnummer och ort, faktura

Eventuellt referensnummer

Telefon arbetet

Mobiltelefon

E-post (obligatorisk)


VIKTIGT!

För vår planering av bl a mat och dryck ber vi dig fylla i vilka dagar du deltar samt om du deltar i mingel och fest

Jag deltar

 Tisdag Onsdag Torsdag

Prisgrupp

Rabatten gäller enskilda medlemmar. Dessutom har institutionella medlemmar möjlighet att anmäla övriga anställda till rabatterat pris. Antal sådana platser är beroende av vilken grupp man tillhör.

 Enskild medlem Ej medlem Student/Pensionär

Särskilda kostönskemål

Meddelande


OBS! Antalet platser är begränsat. Därför gäller principen "först till kvarn".
Är något alternativ fullbokat framgår det av programmet.

Tisdag 10 maj

Träff Expertnätverket för folkbibliotekschefer kl: 10.00-15.30

 Deltar Deltar inte

Cryptoparty! Tid: 13.00 – 16.00. Plats: Mälardalens högskola.

För att delta i cryptopartyt krävs inga förkunskaper, du behöver inte föranmäla dig, det kostar inget att delta och ALLA är välkomna, både konferensdeltagare och allmänhet. Ta med din egen dator!

Välj ett av 8 studiebesök

 S1 Kungsörs bibliotek: Nej till 30-årskris! S2 Folkhemsturen – ”Sweden, the middle way” S3 Tranströmervandring S4 Expertrum S5 Skiljebo bibliotek, Skiljeboporten S6 Bäckby bibliotek: Om att göra skillnad – samverkan för ökad trygghet i stadsdelen genom en tro på unga människors kraft. S7 Stiftsbiblioteket i Västerås S8 Bibliotek byggt för framtiden

19.00 Mingel på Västerås stadsbibliotek

 Deltar Deltar inte


Onsdag 11 maj

Välj ett av 2 studiebesök eller frukost med föreningsstyrelsen

 S9 Från vision till musikverksamhet i förändring S12 Sjukhusbiblioteket, Västmanlands sjukhus Västerås

Välj mellan 6 seminarier kl 11.15-12.00

 1A Skolbiblioteken – nuläge och framtidsspaning 1B Libris och folkbiblioteken 1C EU:s upphovsrättsreform – en mer europeisk och mer digital upphovsrätt för biblioteken? 1D Fritt ord 250 1E Bokstart ett år senare 1F Vinna eller försvinna? Regionbiblioteken och kultursamverkan

Välj mellan 5 workshops/seminarier kl 14.00-15.00

 2B Hitta till läsningen 2C Framtidens forskare – om pedagogik för studenter i special- och högskolebibliotek 2D Sommarsol och orosmoln. Biblioteksutvecklingen på 2000-talet. 2E Hur kan biblioteksdata användas utanför biblioteken och hur kan andras data berika och utveckla bibliotekens tjänster? 2F Biblioteket – den osäkra platsen?

Fest Mälardalens högskola kl 19.00

 Deltar Deltar inte


Torsdag 12 maj

Välj mellan 5 seminarier kl 10.15-11.00

 3A After Speech 3B Open access och bibliotekens roll som kunskapsförmedlare i samhället 3C Eskilstuna – målmedveten satsning på barns läslust 3D MIK i bibliotekspraktiken 3E Är alla välkomna? Om läsning, litteratur och osynliga funktionshinder

Välj mellan 5 seminarier kl 11.15-12.00

 4A Wikipediaprojektet vid LiU 4B Revolution Poetry 4C Normkritik och läsning 4D research.chalmers.se 4E Uppföljningsbara mål och samlad överblick

Välj mellan 5 seminarier kl 13.00-13.45

 5A Vem äger språket? 5B ”Allmän tillgång till information” – Agenda 2030 och IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi 5C Tillgängliggörande av forskningsdata – Pilotprojekt med bibliotek och arkiv 5D Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska resurser med fokus på lärarutbildningen 5E Människor på flykt och biblioteken

Välj mellan 4 studiebesök kl 15.00

 S18 Skiljebo bibliotek, Skiljeboporten S19 Bäckby bibliotek: Om att göra skillnad – samverkan för ökad trygghet i stadsdelen genom en tro på unga människors kraft S21 Från vision till musikverksamhet i förändring S22 Nya basutställningar på Västmanlands läns museum – med upplevelse och lekfullhet i fokus