Biblioteksdagarna

Vi tackar alla medverkande och deltagare som deltog på Biblioteksdagarna i Västerås i maj. Ni kan fortfarande se våra Key Note föreläsningar på vår Vimeokanal. Nu står vi i startgroparna för planeringen av nästa års arrangemang i Växjö den 10-11/5 2017. Vi återkommer med information om anmälan och program här i början av januari!

Har du frågor om bibliotekens branschdagar Biblioteksdagarna kan du kontakta Jenny Poncin, jp@biblioteksforeningen.org eller ringa 0730-884100

Svensk biblioteksförenings årsmöte och konferens, Biblioteksdagarna, är de ledande branschdagarna i bibliotekssverige. Det är ett stort och självklart evenemang för alla med biblioteksanknytning.

Konferensen samlar årligen flera hundra deltagare för att diskutera biblioteksfrågor ur olika aspekter, med nationella och internationella perspektiv, lyssna på intressanta föreläsningar, delta i workshops och paneldiskussioner. Här möts hela biblioteksvärlden, forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, stora folkbibliotek såväl som den lilla biblioteksfilialen. Kulturministrar, riksbibliotekarier, kommunala beslutsfattare, internationella gäster, folkbibliotekarier, författare ger sina bidrag till det pågående samtalet om biblioteksutveckling.

Biblioteksdagarna är ett unikt tillfälle för branschens aktörer att träffas och knyta kontakter, visionera om framtiden och delge varandra idéer. Frågor och ämnen som diskuteras varierar, följer och speglar samhällsutvecklingen. Biblioteksidén är inte en gång given, utan måste med jämna mellanrum återerövras. Nya uppdrag tillkommer medan andra uppgifter förändras långsamt. Biblioteksdagarna ger möjligheter att både hålla sig informerad och själv bidra med kunskap.

Som medlem i Svensk biblioteksförening deltar du i Biblioteksdagarna till självkostnadspris. Ett medlemskap är en klok och framåtsyftande investering för anställda inom alla typer av bibliotek. Att avsätta tid för arbete inom någon av föreningens många olika grupper och nätverk, ta del av kurser och konferenser, är en kvalitetssäkrad kompetensutveckling som bygger på kunskap, erfarenhet och engagemang.

Välkomna till Växjö 2017!