Biblioteksdagarna

_T1A4896Svensk biblioteksförenings årsmöte och konferens, Biblioteksdagarna, är de ledande branschdagarna i bibliotekssverige. Det är ett stort och självklart evenemang för alla med biblioteksanknytning.

Konferensen samlar årligen flera hundra deltagare för att diskutera biblioteksfrågor ur olika aspekter, med nationella och internationella perspektiv, lyssna på intressanta föreläsningar, delta i workshops och paneldiskussioner. Här möts hela biblioteksvärlden, forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, stora folkbibliotek såväl som den lilla biblioteksfilialen. Kulturministrar, riksbibliotekarier, kommunala beslutsfattare, internationella gäster, folkbibliotekarier, författare ger sina bidrag till det pågående samtalet om biblioteksutveckling.

Biblioteksdagarna är ett unikt tillfälle för branschens aktörer att träffas och knyta kontakter, visionera om framtiden och delge varandra idéer. Frågor och ämnen som diskuteras varierar, följer och speglar samhällsutvecklingen. Biblioteksidén är inte en gång given, utan måste med jämna mellanrum återerövras. Nya uppdrag tillkommer medan andra uppgifter förändras långsamt. Biblioteksdagarna ger möjligheter att både hålla sig informerad och själv bidra med kunskap.

Som medlem i Svensk biblioteksförening deltar du i Biblioteksdagarna till självkostnadspris. Ett medlemskap är en klok och framåtsyftande investering för anställda inom alla typer av bibliotek. Att avsätta tid för arbete inom någon av föreningens många olika grupper och nätverk, ta del av kurser och konferenser, är en kvalitetssäkrad kompetensutveckling som bygger på kunskap, erfarenhet och engagemang.

Tack till alla deltagare, medverkande, samarbetspartner och utställare för årets Biblioteksdagarna och 100-årsfirande. På Vimeo har vi lagt alla storföreläsningar och följ gärna intryck som delats i social media på #bibldag15 . Läs mer om Biblioteksdagarna i vårt faktablad.

Välkomna till Västerås 11-12 maj 2016!