Adressändring

Har du flyttat, bytt arbetsgivare eller av andra skäl fått nya kontaktuppgifter? Fyll i nedanstående formulär så uppdaterar vi i registret.

Vid ev frågor kontaktar du Eva Silverplats på föreningens kansli 08-545 132 30, e-post es@biblioteksforeningen.org

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Typ av medlemskap (obligatoriskt)

Välj önskad regionförening

Ny arbetsplats

Ny adress inkl postnummer och ort

Nytt telefonnummer

Nytt mobilnummer

Ev ny bostadsadress inkl postnummer och ort

Nytt telefonnummer

Ev ny e-post privat

Ev ändring av föreningens post till

Ev ändring av fakturan till

Övrig info till föreningen, t ex fakturaadress, ev refnr eller antal anställda