Svensk biblioteksförening > Allmänt > Unesco 70 år för yttrandefrihetSkriv ut

Unesco 70 år för yttrandefrihet

unesco 70 år logotypUnesco bildades 16 november 1945. 70 år av samarbete mellan områdena kultur, kommunikation, utbildning och vetenskap för främjande av fred och säkerhet. 1945 sågs 37 länder i London och skrev under Unescos konstitution, som trädde i kraft året därpå. Sverige är medlem i Unesco sedan 1950.

Främjande av mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet och pressfrihet,  är en av Unescos viktigaste uppgifter. Unesco är också det enda FN-organ med ett konstitutionellt mandat att främja yttrande- och pressfriheten – uttryckt i Unescos stadga som ”det fria flödet av idéer i ord och bild”.  Att öka tillgången till och användandet av informations- och kommunikationsteknologi är en central komponent i den globala utvecklingen. För att alla ska ha möjlighet att använda internet krävs stora satsningar på kompetenshöjande åtgärder. En svensk grundprincip är att samma fri- och rättigheter som gäller offline också ska gälla online.

Unesco ser biblioteken som en viktig part i förverkligandet av informations- och yttrandefriheten runt om i världen och har i ett antal manifest lyft fram bibliotekens uppgifter och betydelse.

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare är sedan 2014 utsedd av regeringen som ledamot av Svenska Unescorådet.

– Jag är stolt över att som biblioteksföreträdare få vara en del av Unescos viktiga arbete och är fast övertygad om att organisationens arbete för informations- och, yttrandefrihet, kultur och vetenskap för att främja fred och säkerhet kommer att bli allt nödvändigare och viktigare säger Niclas Lindberg. Jag är lika övertygad om att världens bibliotek kan spela en betydande roll för att öka kunskap, överbrygga motsättningar och bidra till goda samhällen.