Svensk biblioteksförening > Allmänt > Unesco och Svensk biblioteksförening uppmärksammar yttrandefriheten på Världsbokdagen 23 aprilSkriv ut

Unesco och Svensk biblioteksförening uppmärksammar yttrandefriheten på Världsbokdagen 23 april

Snart är det den 23 april och alltså dags att fira den Unescodag som särskilt talar till biblioteksvärlden: Världsbok- och upphovsrättsdagen (The World Book and Copyright Day) som antogs av Unesco år 1999.

Den 23 april är minnesdag för många namnkunniga: Cervantes, Laxness, Nabokov m.fl. – och i år har vi chansen att uppmärksamma att det är 450 år sedan William Shakespeare föddes. 450 år är en lång period, och att hans ord berör människor varenda dag runt jorden är ganska otroligt!

Läs vad Unescos generaldirektör Irina Bokova har sagt om världsbokdagen:

”Vårt förhållande till böcker bestämmer, till stor del, vårt förhållande till kultur.

Från papyrusrullar till kodex, från manuskript till trycksaker och digitala bärare – böcker har ändrat utseende många gånger genom historien. I alla sina format är böcker bärare av idéer och värderingar som människor har funnit värda att föra vidare.

Unesco vill att alla ska kunna få tillgång till denna oerhörda potential.  Utan kvalitetsutbildning så förblir bladen i en bok tysta. Böcker arbetar sällan ensamma: de får oss att läsa andra böcker, som i sin tur avslöjar sina skatter.

Vår värld behöver förstå kulturell mångfald och utveckla mycket tydliga mellankulturella färdigheter i varje människas sinne. Vi behöver sådana färdigheter för att leva tillsammans i våra heterogena samhällen och för att tackla våra gemensamma utmaningar.”

För några veckor sedan lanserade Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet en publikation med alla de texter som IFLA arbetat fram bland annat kring vad ett bibliotek är och de etiska reglerna. Det är vår förhoppning att publikationen ska inspirera till samtal och diskussioner kring dessa viktiga ämnen.

Unesco har yttrandefrihet och fritt utbyte av idéer som en av sina viktiga grundsatser och var manifesteras yttrandefriheten tydligast om inte i biblioteken? Det är därför viktigt att Unesco och biblioteksvärlden också framöver samarbetar till försvar för de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Genom åren har svenska bibliotek genomfört många kreativa och nyskapande arrangemang på världsbokdagen – som i sin tur kan stärka biblioteken som mötesplats och som bärare av omistligt kulturarv!

Så: grattis till oss alla på Världsbok- och upphovsrättsdagen!

Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet 

Läs mer:
Bibliotekens internationella manifest