Svensk biblioteksförening > Allmänt > Inga Lundén på DN Debatt om det livslånga lärandetSkriv ut

Inga Lundén på DN Debatt om det livslånga lärandet

Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén skriver med Erik Fichtelius, Karin Linder, Gunilla Herdenberg mfl på DN Debatt om en kunskapsreform för public service, om det livslånga lärandet och behovet av utbildning och skolbibliotek. 

– Tänk om landets alla skolbibliotekarier fick möjlighet att guida ungdomarna till mer relevant material på nätet. Ett ökat samarbete med folkbildningen och biblioteken med bas i UR:s Kunskapskanal kan innebära att public service når fler med sina produktioner, precis när och där de behövs i det livslånga lärandet.

– Ytterst handlar det om allas rätt till kunskap på egna villkor. Rätten till kunskap är mångfasetterad, men en del består av fri tillgång i digital form till lärverktygen. Lärare och studenter planerar i dag mer och mer sin undervisning själva och skapar sitt eget undervisningsmaterial. Då är den växande kunskapsbank UR byggt upp genom åren, med tusentals fria program till nytta för hela samhället.

Läs hela artikeln: DN Debatt