Svensk biblioteksförening > Allmänt > Oberoende utvärdering av folkbildningenSkriv ut

Oberoende utvärdering av folkbildningen

Svensk Biblioteksförening har lämnat sitt remissvar över Folkbildningsutredningen, U 2011:09. Föreningen är överens om att oberoende utvärdering av folkbildningens verksamhet och resultat behövs, samt att utvärderingen ska utföras av befintlig statlig utvärderingskapacitet.

 – Vi delar åsikten att regeringen behöver förbättra samordningen i sitt eget kansli. Bristen på samverkan märks även på biblioteksområdet där framför allt departementen för utbildning och kultur ansvarar för varsitt isolerade område, säger Inga Lundén, ordförande i Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening välkomnar att folkbildningen blir föremål för systematisk utvärdering, såväl av mer planerad och strategisk sådan som en bättre löpande utvärdering. Verksamhet i all folkbildning – det vill säga folkhögskolor och studieförbund samt folkbibliotek – har mycket att vinna på en ändamålsenlig utvärdering. Inte minst kan utvärdering ha betydelse för allmänhetens och beslutsfattares förtroende för verksamheten.

– Varje förslag som stärker förtroendet för folkbildningen och dess oberoende är positivt, avslutar Inga Lundén.

Läs Svensk Biblioteksförenings remissvar.