Svensk biblioteksförening > Allmänt > Bibliotek ska ge ersättning inte bidragSkriv ut

Bibliotek ska ge ersättning inte bidrag

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Gunnar Ardelius, Författarförbundets ordförande, riktar kritik mot regeringens planer att ändra reglerna för biblioteksersättning. På DN Debatt skriver han tillsammans med Lotta Schwarz, ordförande Svenska fotografers förbund och Lennart Eng, ordförande Svenska tecknare: 

– Villkoren för upphovsmän är ett tydligt allmänintresse. Motivation till att läsa får man av intresse, god tillgång till litteratur och goda förebilder. En rik litteratur och ett aktivt levande biblioteksväsende är en central demokratifråga.

Gunnar Ardelius uttalar även kritiken i SVT Kulturnyheterna vilket har resulterat i att Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin kallar kulturministern till riksdagen.

Svensk Biblioteksförening stödjer Författarförbundet i sitt remissvar över Litteraturutredningen.

Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, kommenterar:

– En grundläggande utgångspunkt är att biblioteken ska göra rätt för sig. Svensk Biblioteksförening anser att författare och andra upphovsmän har rätt till skälig ersättning för utlåning av litterära verk vid bibliotek, och kan konstatera att fonder som system, till exempel Sveriges författarfond, är viktig både för de som är eller har varit aktiva upphovsmän och för att säkra återväxten av nya litterära verk. En ersättning, dess konstruktion och storlek, är något som parter kommer fram till och får inte ersättas av ett bidrag.