Svensk biblioteksförening > Allmänt > Ny statistik om barn och bibliotekSkriv ut

Ny statistik om barn och bibliotek

Barn och unga med funktionsnedsättning använder bibliotek i något mindre utsträckning än barn utan funktionsnedsättning. Det visar ny statistik från SCB. 69 procent av 10-18-åringar utan funktionsnedsättning svarade att de besökt ett bibliotek det senaste halvåret. Motsvarande siffra för barn med exempelvis dyslexi, dyskalkyli, hörselnedsättning, astma eller neuropsykiatriska diagnoser var 65 procent.